Co to jest widzenie komputerowe?

Ludzka wizja jest misternie piękna i wciąż nie jest całkowicie zrozumiała. Jednak na naszej planecie istnieje mnóstwo form życia, z których wszystkie mają podobne systemy wizualne. Obejmują one oczy do przechwytywania światła, receptory mózgu do uzyskiwania dostępu do niego oraz korę wzrokową do jego przetwarzania. Ludzki mózg przetwarza informacje wizualne poprzez interpretację otaczającego środowiska i ta technika przetwarzania obrazu jest znacznie lepsza. Komputer interpretuje i przetwarza takie obrazy zupełnie inaczej. Wizja komputerowa jest interdyscyplinarną dziedziną informatyki, która koncentruje się na opracowywaniu technik, aby komputery przetwarzały, analizowały i rozumiały obrazy cyfrowe, wideo lub inne cyfrowe dane wejściowe. Pozwala to komputerom na wydobycie istotnych informacji z obrazów i filmów w taki sam sposób, w jaki robią to ludzie. Ideą jest naśladowanie tego, jak ludzkie oko może uchwycić światło i kolor w świecie rzeczywistym i wyodrębnić informacje z obrazów.

Czy wizja komputerowa to AI czy ML?

Wizja komputerowa to technologia AI, która szkoli komputery do wyprowadzania znaczących informacji z obrazów cyfrowych. Pomaga systemom zrozumieć i zinterpretować świat wizualny w sposób, który może wywołać odpowiednie działanie. Na przykład, ludzie mogą natychmiast rozpoznać kwiat, ponieważ mieli milion lat startu, aby pomóc zidentyfikować, jak wygląda kwiat, jaki jest jego rodzaj, gdzie rośnie i jak odróżnić różne kwiaty od siebie. Ale komputery nie mają tej samej przewagi; dla komputerów może to wyglądać jak masywna tablica liczb bez kontekstu, ale dane. Wizja komputerowa pomaga maszynom wykonywać wszystkie te funkcje, ale w bardzo krótkim czasie i przy użyciu kamer i algorytmów.

Czym jest uczenie się maszynowe?

Jest to era cyfrowa, w której żyjemy, a my siedzimy na ogromnych stosach danych, o których nie mamy pojęcia. Dane są wszechobecne w technologii – tej samej technologii, od której jesteśmy tak uzależnieni, od ukochanych telefonów po laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, trackery aktywności, smartwatche i co nie. Dane są wszędzie wokół nas, a jednak wciąż nie rozumiemy ich potencjału, zwłaszcza jeśli chodzi o przekształcanie danych w znaczące informacje. Uczenie maszynowe przynosi obietnicę uzyskania znaczących wniosków z tych wszystkich danych. ML jest aplikacją AI, która umożliwia maszynom uczenie się na podstawie doświadczeń, tak jak robią to ludzie – ucząc się na błędach i poprawiając przeszłe doświadczenia. ML polega na projektowaniu wydajnych i dokładnych algorytmów predykcyjnych.

Technologia

– Wizja komputerowa to technologia AI, która szkoli komputery do wyprowadzania znaczących informacji z obrazów cyfrowych. Pomaga systemom zrozumieć i zinterpretować świat wizualny w sposób, w jaki robi to człowiek. Uczenie maszynowe, z drugiej strony, jest metodą analizy danych opartą na idei, że maszyny mogą uczyć się z danych, identyfikować ukryte wzorce w danych i podejmować odpowiednie decyzje bez wyraźnego programowania.

Focus

– Zarówno wizja komputerowa, jak i uczenie maszynowe polegają na interpretacji danych wizualnych w celu wykonywania zadań z niezrównaną szybkością i dokładnością, które przewyższają możliwości człowieka. Wizja komputerowa stara się naśladować potężne możliwości ludzkiego systemu wizualnego, aby nauczyć komputery interpretować świat wizualny. Z drugiej strony, uczenie maszynowe skupia się na tym, aby maszyny uczyły się i zachowywały jak ludzie. Ideą jest zbudowanie aplikacji, które mogą automatycznie uczyć się na podstawie swoich doświadczeń, bez konieczności ich wyraźnego programowania.

Aplikacje

– Wizja komputerowa odgrywa obecnie ważną rolę w kilku różnych branżach w szerokim zakresie zastosowań, takich jak rozpoznawanie obrazów, testowanie samochodów bez kierowcy, diagnostyka medyczna, monitorowanie zwierząt gospodarskich, analiza ruchu, wykrywanie masek, klasyfikacja komórek i tak dalej. Uczenie maszynowe jest stosowane w rozpoznawaniu mowy, przewidywaniu ruchu, rekomendacjach produktów, wirtualnych asystentach, samochodach samojezdnych, filtrowaniu wiadomości e-mail, finansowych kluczowych wglądach, wizji komputerowej itp.

Podsumowanie

Ideą wizji komputerowej jest zapewnienie komputerom zdolności percepcyjnych zbliżonych do ludzkich, dzięki czemu mogą one lepiej identyfikować i interpretować środowisko oraz podejmować odpowiednie działania. Pozwala to komputerom wydobyć znaczące informacje z obrazów i filmów w taki sam sposób, w jaki robi to człowiek. Wizja komputerowa jest jednym z wielu zastosowań uczenia maszynowego, które w rzeczywistości jest gałęzią AI, która koncentruje się na tym, aby maszyny uczyły się i działały jak ludzie, ale w przeciwieństwie do systemu, który działa na wcześniej zdefiniowanym zestawie reguł, system uczenia maszynowego uczy się na podstawie przeszłych doświadczeń i działa bez wyraźnego zaprogramowania i przy niewielkiej lub żadnej interwencji człowieka.