Neutralna to specjalna linia, która biegnie w elektrowniach od tzw. wye (gwiazdy) transformatora i przechodzi dalej do podstacji. Ta sama linia neutralna jest rozprowadzana do domów. Ogólnie rzecz biorąc, neutralny służy jako linia równoważąca dla systemu trójfazowego.

Uziemienie to dokładnie to, co mówi nazwa; połączenie urządzenia/sprzętu z ziemią w celu przekazania prądu do ziemi, aby zapobiec porażeniu prądem, czyli ochrona ludzi, jak i samego urządzenia.

Co to jest Neutralny?

Początkujący elektrycy często spotykają się z pytaniem: „Co to jest przewód neutralny w domowej instalacji elektrycznej?”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, że przewody neutralne są potrzebne, aby uniknąć „dominującego wykorzystania jednej fazy”. Eksperci dążą do uzyskania unikalnego obciążenia mocy konsumenta.

Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, za przykład weźmiemy budynek, w którym do jednej z trzech faz podłączona jest taka sama liczba mieszkań. Jednak nierównomierne zużycie w tym przypadku nadal pozostaje. Wszakże ludzie w każdym mieszkaniu korzystają z różnych urządzeń elektrycznych o różnych porach dnia i nocy. Prąd dociera do odbiorców z przekładnika napięciowego, który jest w stanie przetworzyć napięcie sieci na uzwojenie wtórne transformatora w schemacie „wye”. Schemat ten łączy trzy przewody w jednym punkcie zwanym punktem zerowym lub neutralnym. Drugi koniec przewodu wysokiego napięcia jest wyprowadzony na zaciski pod nazwą A, B i C. Połączone końce razem w punkcie neutralnym są podłączone do pętli uziemienia w podstacji. Istnieje, również, rozdzielenie przewodu wysokiego napięcia o zerowej rezystancji przy:

  • przewód ochronny PE (kolor żółto-zielony);
  • przewód neutralny roboczy (kolor niebieski).

Opisany schemat stosuje się w nowych budynkach. Nazywa się go układem TN-S. W rozdzielni budynku elektryka zasilana jest z 3 faz, przewodem PE oraz z przewodem neutralnym. W większości starych domów mieszkalnych nie ma przewodów PE. System zasilania składa się z 4 przewodów, zwanych TN-C. Schemat ten jest przestarzały i uważany za niebezpieczny. Przewód uziemiający w tym przypadku wykonywany jest indywidualnie przy budynku. Fazy i neutrale z transformatorów napięcia są przeprowadzane do pomieszczeń mieszkalnych za pomocą podziemnych lub napowietrznych przewodów wysokiego napięcia, które dalej są podłączone do przedniego panelu domu. W ten sposób powstaje trójfazowy system o napięciu 380/220 V. Z przedniego panelu elektrycy zakładają przewody przy wejściach i mieszkaniach. Energia elektryczna jest dostarczana do odbiorców za pomocą przewodów podłączonych do jednej z trzech faz o napięciu 220 V. Stosuje się również ochronny przewód PE (tylko przy zastosowaniu nowego systemu TN-S). Gdy do każdego odbiorcy energii elektrycznej doprowadzone są przewody neutralne, niezrównoważone obciążenie sieci praktycznie znika.

Co to jest Ground?

Dla dodatkowej ochrony domu niezbędny jest przewód ochronny lub PE. W przypadku zwarcia usuwa on prąd z miejsca instalacji elektrycznej, co chroni ludzi przed porażeniem prądem, a mienie przed pożarem. W takiej sieci obciążenie jest równomiernie rozłożone, ponieważ na każdym piętrze domu wielomieszkaniowego (budynku) okablowanie odbywa się etapami. Instalacja elektryczna doprowadzona do mieszkań jest połączona w schemacie „wye”, który kopiuje wszystkie cechy wektorowe podstacji transformatorowej. Taki system jest niezawodny i optymalny, ale ma też swoje wady, gdyż pojawiają się okresowe problemy. Braki energii elektrycznej najczęściej związane są ze złą jakością przewodów, a także złą jakością ich łączenia. Głównym zadaniem przewodu ochronnego jest ochrona przewodów fazowych przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Ponadto przewód ochronny zapewnia odpowiednio niską impedancję zerową linii, co przyczynia się do niezawodnego działania systemu ochrony w przypadku wystąpienia warunków zwarciowych. Uzyskuje on również galwaniczne połączenie pomiędzy przewodami uziemiającymi i w ten sposób poprawia systemy uziemienia wszystkich linii. Przewód ochronny dla celów ochrony przewodów przed bezpośrednim uderzeniem pioruna może być wykonany z lin stalowych, ale dla innych celów pożądane byłoby wykonanie go z materiału lepiej przewodzącego, np. ze stali platerowanej aluminium.

Różnica między przewodem neutralnym a uziemieniem

Przeznaczenie przewodu neutralnego i uziemienia

Neutralny służy jako punkt odniesienia w instalacji elektrycznej. Przewód neutralny, jest więc normalnie przewodem przewodzącym prąd. Pełni rolę w równoważeniu obciążenia. Uziemienie zwykle nie jest przewodem przewodzącym prąd. Uziemienie zapewnia drogę elektryczną do ziemi, w przypadku wystąpienia usterki w obwodzie lub w przypadku uderzenia pioruna.

Wykonanie dla przewodu neutralnego i uziemienia

Przewód neutralny jest podłączony do transformatora w układzie połączeń typu wye. Z tego punktu linia jest prowadzona do końcowych – użytkowników. Przewód neutralny może być uziemiony (połączony z przewodem uziemiającym) w tzw. układzie TN-C – wspólny przewód pełniący funkcję przewodu ochronnego i neutralnego. W przypadku, gdy występują oddzielne przewody układ to TN-S (i jest zalecany). Uziemienie może być również wyprowadzone ze stacji transformatorowej lub może być wykonane oddzielnym układem dla budynku.

Neutralny a uziemienie

Zestawienie wartości neutralnych i uziemienia