Najpotężniejsze postępy w technologii głęboko wpłynęły na sposoby, w jakie postrzegamy świat. Jedną z takich innowacyjnych podróży jest ewolucja aparatów fotograficznych. Aparat fotograficzny zmienił sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat. Żaden segment przemysłu nie zmienił się tak szybko i dramatycznie jak postęp technologiczny w systemach aparatów. W początkach fotografii aparaty były dużymi, nieporęcznymi urządzeniami, które wymagały znacznych działań mechanicznych w celu naświetlenia i wywołania filmu. Z biegiem lat aparaty stały się urządzeniami podręcznymi, zajmującymi mniej miejsca.

Obecnie żyjemy w erze fotografii cyfrowej, gdzie aparaty mogą rejestrować obrazy najwyższej jakości. Aparat cyfrowy nie ma wiele wspólnego z aparatem; jest obiektyw, który wskazuje na obiekt i spust migawki, aby zrobić zdjęcie, i to wszystko. Fotografia 3D znalazła znaczące uznanie w ostatniej dekadzie, co było w dużej mierze napędzane przez rozwój aparatów 3D. Dzięki fotografii 3D obrazy są bardziej szczegółowe, a informacje o głębi są bardzo podobne do tego, co widzimy własnymi oczami w świecie rzeczywistym. W ostatnich latach wzrosła akceptacja dla stosowania kamer dookólnych lub kamer 360 stopni.

Co to jest kamera 3D?

Aparaty 3D przechwytują głębię w sposób podobny do naszych oczu, pozwalając nam fotografować i pokazywać obiekty w trzech wymiarach – szerokości, wysokości i głębokości. Podobnie jak używamy naszych oczu i mózgu do postrzegania odległości i głębi w obiektach wokół nas, aparaty fotograficzne 3D przechwytują informacje o głębi w obrazach w sposób podobny do tego, jaki odczuwamy dzięki ludzkiemu widzeniu obuocznemu. Tak więc, otrzymujemy więcej szczegółów o obiektach z obrazowania 3D, co stanowi sporą różnicę w fotografii i wideografii. Aparat 3D działa podobnie jak ludzkie oczy – wiele soczewek i wiele czujników obrazu pracuje, aby uchwycić wiele punktów widzenia i połączyć je, aby stworzyć realistyczny model 3D. Do oglądania obrazów 3D potrzebne jest szkło 3D. Aparaty te są stosunkowo droższe niż zwykłe aparaty cyfrowe.

Czym jest kamera 360 stopni?

Kamery 360 stopni (lub kamera dookólna), jak sama nazwa wskazuje, to kamery o 360-stopniowym polu widzenia (FOV), co pozwala im objąć całą scenę w jednym widoku. Są one w stanie uchwycić 360-stopniowy widok otaczającej sceny, pokonując problem ograniczonego pola widzenia standardowych kamer perspektywicznych. Istnieje wiele sposobów uzyskania obrazu dookólnego – z wielu obrazów (tj. mozaiki obrazów), z kamer z obiektywami szerokokątnymi lub z kombinacji luster wypukłych i obiektywów. Tradycyjnie do konstruowania obrazów dookólnych używano standardowych kamer perspektywicznych, obracając pojedynczą kamerę lub konstruując system wielokamerowy. Specjalne obiektywy, takie jak obiektywy typu rybie oko, są prawdopodobnie najpopularniejszą klasą systemu do rejestrowania obrazów dookólnych. Kamery dookólne są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, takich jak nadzór, nawigacja wizualna, śledzenie, odometria wizualna, rekonstrukcja dziedzictwa kulturowego itp.

Różnica między kamerą 3D a kamerą 360 stopni

Obrazowanie

– Aparaty 3D przechwytują informacje o głębi w obrazach podobnych do doświadczenia poprzez ludzkie widzenie dwuoczne. Aparaty 3D replikują widzenie ludzkiego oka w sposób, który pozwala nam fotografować i pokazywać obiekty w trzech wymiarach – szerokości, wysokości i głębi. Obrazy 3D są oglądane na komputerach przy użyciu czerwonych/cyanowych okularów lub przy użyciu monitora 3D i specjalnych okularów polaryzacyjnych. Kamery dookólne, jak sama nazwa wskazuje, są w stanie uchwycić 360-stopniowy widok otaczającej sceny, pokonując problem ograniczonego pola widzenia standardowych kamer perspektywicznych. Zapewniają one panoramiczny widok otoczenia.

Technologia

– Kamery 3D działają na zasadzie stereoskopii – wiele obiektywów i wiele czujników obrazu pracuje, aby uchwycić wiele punktów widzenia i połączyć je, aby stworzyć realistyczny model 3D. Kamery stereoskopowe generują obrazy 3D poprzez oglądanie tej samej sceny za pomocą dwóch kamer zamocowanych pod nieco różnymi kątami, podobnie jak działa ludzkie widzenie. Kamery dookólne mogą tworzyć obrazy 360 stopni albo poprzez zastosowanie wielu systemów kamer, albo poprzez zastosowanie urządzeń wykorzystujących specjalne obiektywy, albo poprzez zastosowanie kombinacji luster wypukłych i obiektywów.

Aplikacje

– Istnieje wiele rzeczywistych zastosowań technologii kamer 3D, które obejmują pomiar odległości, wymiarowanie objętości, dokładną kontrolę gestów, obrazowanie topograficzne, radiologię, dokumentację dziedzictwa kulturowego, tworzenie emoji/animoji 3D, tworzenie realistycznych awatarów i tak dalej. Kamery wielokierunkowe są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, takich jak nadzór, nawigacja wizualna, śledzenie, odometria wizualna, rekonstrukcja dziedzictwa kulturowego, sztuka panoramiczna itp.

Podsumowanie Kamera 3D vs. Kamera 360 stopniKamery 3D wykonują dwa obrazy za pomocą dwóch kamer zamocowanych pod nieco różnymi kątami, a następnie łączą je w jeden. Wykorzystuje zaawansowane techniki przetwarzania obrazu, aby stworzyć realistyczny model 3D poprzez połączenie wielu obrazów razem. Kamery wielokierunkowe mogą tworzyć obrazy 360 stopni albo poprzez zastosowanie wielu systemów kamer, albo poprzez zastosowanie urządzeń wykorzystujących specjalne obiektywy, albo poprzez zastosowanie kombinacji wypukłych luster i obiektywów. Przechwytują one światło ze wszystkich kierunków padające na ich punkty ogniskowe, dzięki czemu rejestrują 360-stopniowy widok otaczającej sceny w płaszczyźnie poziomej lub całej sfery. W związku z tym można użyć mniejszej liczby kamer, aby pokryć te same obszary, które byłyby potrzebne w standardowej konfiguracji kamer.