Terminy wirulencja i zakaźność określają różne cechy czynników wywołujących choroby zakaźne. Zaraźliwość to zdolność czynnika zakaźnego do przechodzenia z osobnika chorego na podatnego osobnika zdrowego i wywoływania choroby. Wirulencja określa, jak ciężka będzie choroba u zakażonego osobnika. Wirulencja i zaraźliwość nie korelują ze sobą – czynnik zakaźny może mieć wysoką zaraźliwość, a jednocześnie być o niskiej wirulencji (np. wirusy powodujące przeziębienia), lub wysoką wirulencję i niską zaraźliwość (np. Ebola).

Co to jest wirulencja?

Wirulencja jest miarą ciężkości choroby wywołanej przez czynnik zakaźny (bakteria, wirus, grzyb, pierwotniak). Stopień wirulencji jest bezpośrednio związany ze zdolnością czynnika zakaźnego do doprowadzenia do choroby pomimo mechanizmów odpornościowych gospodarza. Wpływają na nią różne zmienne, takie jak: liczba czynników zakaźnych, sposób ich wnikania do organizmu gospodarza, swoiste i nieswoiste mechanizmy ochrony gospodarza oraz czynniki wirulencji patogenu. Wirulencję można zmierzyć doświadczalnie, określając np. liczbę bakterii potrzebnych do wywołania choroby lub zmiany chorobowej u zwierząt. Obliczenia dawki śmiertelnej oddziałującej na 50% badanych zwierząt (LD50) oraz dawki wywołującej objawy chorobowe u 50% badanych zwierząt (ED50) są przydatne w porównywaniu względnej zjadliwości różnych patogenów.

Czynniki wirulencji są produktami czynników infekcyjnych i pod ich wpływem rozwija się proces zakaźny. Przykładami czynników wirulencji są toksyny, białka powierzchniowe, które hamują fagocytozę, oraz receptory powierzchniowe, które wiążą się z komórkami gospodarza. Większość patogenów wykształciła specyficzne czynniki wirulencji, które umożliwiają im namnażanie się w swoim gospodarzu lub wektorze bez zabijania przez układ odpornościowy gospodarza. Wiele czynników wirulencji jest wytwarzanych tylko przez określone szczepy mikroorganizmów. Na przykład, tylko niektóre szczepy E. coli wydzielają enterotoksyny, które powodują biegunkę. Czynniki wirulencji nigdy nie powinny być rozpatrywane niezależnie od ochrony gospodarza. Przebieg kliniczny choroby często zależy od interakcji czynników wirulencji z odpowiedzią gospodarza. Zakażenie rozpoczyna się, gdy równowaga między zjadliwością patogenu a odpornością gospodarza zostaje zaburzona.

Co to jest zakaźność?

Aby zapewnić przetrwanie gatunku, czynniki zakaźne muszą stale rozprzestrzeniać się na nowych gospodarzy. Zdolność czynnika zakaźnego (bakterii, wirusa, grzyba, pierwotniaka) do przechodzenia z chorego na podatnego zdrowego osobnika i wywoływania choroby nazywa się zakaźnością. Zakaźność patogenu różni się od jego zdolności do przenoszenia, która opisuje jedynie zdolność do przechodzenia z jednego gospodarza na drugiego i nie jest związana ze zdolnością do wywoływania choroby.Zakaźność reprezentuje zdolność patogenu do transmisji poziomej – potencjał rozprzestrzeniania się wśród gospodarzy, którzy nie są dzieckiem i rodzicem. Jest ona mierzona ilościowo przez tzw. zapadalność. Można ją obliczyć na podstawie proporcji osobników, u których rozwinie się zakażenie i wszystkich podatnych na zakażenie, którzy byli narażeni na działanie czynnika zakaźnego. Zakaźność patogenu zależy nie tylko od jego cech, ale także od różnych czynników zewnętrznych. W przypadku przeniesienia patogenu na nowego gospodarza może dojść do rozwoju choroby lub nie, w zależności od różnych czynników, z których najważniejsze to dawka zakażenia i podatność gospodarza.

Różnica między wirulencją a infekcyjnością

Definicja

Virulence: Wirulencja jest miarą ciężkości choroby wywołanej przez czynnik zakaźny.Infectivity: Zakaźność to zdolność czynnika zakaźnego do przechodzenia z chorego na podatnego zdrowego osobnika i wywoływania choroby.

Określenie

Wirulencja: Wirulencję różnych patogenów można ocenić na podstawie dawki śmiertelnej oddziałującej na 50% badanych zwierząt (LD50) oraz dawki wywołującej objawy chorobowe u 50% badanych zwierząt (ED50).

Zakaźność: Miarą zakaźności jest ilościowy udział osobników, u których rozwinie się zakażenie i wszystkich podatnych na zakażenie, którzy byli narażeni na działanie czynnika zakaźnego.

ZnaczenieWirulencja: Wirulencja określa, jak ciężka będzie choroba.

Infectivity: Infectivity określa, ile nowych hostów zostanie zainfekowanych.