Testy mogą być przydatne nie tylko do określenia, czy ktoś jest nosicielem wirusa. Po rozpoznaniu wirusa równie ważne jest zmierzenie jego ciężkości, co z kolei określa potrzebę hospitalizacji pacjenta. Testy można podzielić na testy diagnostyczne i testy na obecność przeciwciał. Testy diagnostyczne można dalej podzielić na testy molekularne i testy antygenowe. Tak więc testy PCR należą do kategorii testów molekularnych, które wykrywają materiał genetyczny wirusa. Testy przeciwciał to mechanizm wykrywania przeciwciał w krwiobiegu.

Co to jest Test przeciwciał?

Przeciwciała to nic innego jak białka znane jako białka gamma globuliny lub potocznie nazywane immunoglobulinami. Przeciwciała są obecne w strumieniu krwi i innych płynach ustrojowych kręgowców. Pomagają one układowi odpornościowemu kręgowców w identyfikacji i eliminacji obcych cząstek. Tak więc, badanie przeciwciał poszukuje obecności przeciwciał w krwiobiegu. Zazwyczaj organizm ludzki produkuje przeciwciała w sposób naturalny dla własnej obrony, ale istnieje również wiele procedur stymulujących ich produkcję poprzez immunizację. Test na obecność przeciwciał we krwi pozwala określić, czy dana osoba została w przeszłości zakażona wirusem lub patogenem. Test nie określa, czy dana osoba jest obecnie zakażona, ale czy miała w przeszłości jakieś zakażenie. Na przykład, w przypadku COVID-19, pozytywny wynik testu na przeciwciała potwierdza, że dana osoba została wcześniej zakażona wirusem SARS-CoV-2.

Co to jest test PCR?

Reakcja łańcuchowa polimerazy (lub PCR) jest testem molekularnym i cennym narzędziem do monitorowania ekspresji genów, ilościowego określania patogenów żywności, badania wiremii i diagnostyki klinicznej. Jest to metoda in-vitro polegająca na enzymatycznej syntezie specyficznych sekwencji DNA przy użyciu techniki laboratoryjnej zwanej PCR. Metoda ta polega na amplifikacji dowolnego regionu DNA poprzez powtarzające się cykle powielania wywołane przez enzym zwany polimerazą DNA, który występuje w komórkach żywych organizmów. Polimeraza działa poprzez wiązanie się z pojedynczą nicią DNA, a następnie generowanie nici komplementarnej. Metoda ta została pierwotnie opracowana przez Kary’ego Mullisa w 1983 roku i od tego czasu w znacznym stopniu przyczyniła się do postępu badań jednej struktury genomowej różnych organizmów. Test wymaga próbki płynu pobranej z wymazu z nosa lub gardła, a następnie poszukuje materiału genetycznego wirusa. Jest to test diagnostyczny służący do wykrywania wczesnych infekcji, zanim wytworzą się przeciwciała.

Różnica między testem na obecność przeciwciał a testem PCR

Znaczenie

– Zarówno test przeciwciał, jak i test PCR to dwie najczęściej stosowane metody diagnozowania ewentualnej infekcji wirusowej. Nawet w następstwie obecnej pandemii koronawirusów, te dwie techniki okazały się dwoma dominującymi metodami testowania ludzi na obecność COVID-19. Przeciwciała zasadniczo pomagają układowi odpornościowemu w identyfikacji i eliminacji obcych cząstek. Tak więc, test na przeciwciała szuka obecności przeciwciał w krwiobiegu. Reakcja łańcuchowa polimerazy (lub PCR) jest testem diagnostycznym, który bezpośrednio wykrywa obecność antygenów, a nie obecność przeciwciał lub odpowiedź immunologiczną organizmu.

Test– Test przeciwciał określa, czy dana osoba miała w przeszłości jakieś zakażenie. Nie określa on, czy dana osoba jest aktualnie zakażona, ponieważ organizm zazwyczaj zaczyna produkować przeciwciała kilka dni po zakażeniu, ale nie wcześniej. Z kolei test PCR jest testem diagnostycznym służącym do wykrywania wczesnych infekcji, zanim wytworzą się przeciwciała. Jest to metoda in vitro polegająca na enzymatycznej syntezie określonych sekwencji DNA przy użyciu techniki laboratoryjnej zwanej PCR. Zasadniczo wzmacnia ona określony segment docelowego DNA, wykonując miliony lub miliardy jego kopii, a następnie przygląda się informacji genetycznej wirusa, jeśli jest obecny.Procedura

– Test na obecność przeciwciał we krwi pozwala określić, czy dana osoba została w przeszłości zakażona wirusem lub patogenem. Wykrywa on wirusa pośrednio, analizując odpowiedź immunologiczną organizmu przeciwko wirusowi. Test PCR polega na amplifikacji dowolnego regionu DNA poprzez powtarzające się cykle powielania wywołane przez enzym zwany polimerazą DNA. Test wymaga próbki płynu pobranej z wymazu z nosa lub gardła, a następnie poszukuje materiału genetycznego wirusa. Test PCR daje jasny obraz tego, kto jest zarażony wirusem, dzięki czemu można go umieścić w izolacji, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Podsumowanie

Chociaż zarówno testy na obecność przeciwciał, jak i testy PCR to dwie najczęściej stosowane metody diagnozowania ewentualnej infekcji wirusowej, mają one swoje zastrzeżenia. Test przeciwciał, jak sama nazwa wskazuje, poszukuje obecności przeciwciał we krwi, co pozwala jedynie stwierdzić, czy w jakimś momencie w przeszłości zostałeś zakażony jakimś wirusem, ale nie określa stanu obecnego zakażenia. Test PCR jest testem diagnostycznym, który wykrywa aktywne zakażenie poprzez analizę obecności antygenów, a nie obecności przeciwciał. Test PCR jest bardziej wiarygodny, ponieważ jest dokładny i bardzo wcześnie daje jasny obraz stanu klinicznego danej osoby. Jednak testy PCR są zazwyczaj drogie w przeprowadzeniu, ponieważ wymagają specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych specjalistów do wykonania testu.