W każdym przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, wybór struktury biznesowej jest jedną z najbardziej krytycznych decyzji, jakie powinien podjąć przedsiębiorca. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca może być rozdarty między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC). Każda z tych ustawień biznesowych ma swoje własne korzyści, organizację, zarządzanie, cechy i struktury podatkowe.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Sole Proprietorship to podmiot gospodarczy, w którym osoba fizyczna prowadzi działalność indywidualnie, bez żadnych partnerów biznesowych jakiegokolwiek rodzaju. W tym rodzaju podmiotu gospodarczego, firma i właściciel są jednym i tym samym. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest strukturą własności biznesowej, w której właściciele płacą podatki od działalności gospodarczej na własnych indywidualnych deklaracjach podatkowych. W takim układzie właściciele firmy korzystają z ochrony prawnej i finansowej przed odpowiedzialnością z tytułu prowadzonej działalności. Oznacza to, że konta osobiste członków nie podlegają długowi biznesowemu lub orzeczeniom sądowym.

Podobieństwa między Sole Proprietorship a LLCRóżnice pomiędzy Sole Proprietorship a LLC

Liczba właścicieli

Sole proprietorships mają jednego właściciela, natomiast LLC ma jednego lub więcej właścicieli, którzy mogą składać się z korporacji, firm zagranicznych, a nawet spółek.

Startup Capital

Dla firmy jednoosobowej do rozpoczęcia, proces ustawiania nie pociąga za sobą wiele kosztów, innych niż opłaty za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń i licencji. LLC, z drugiej strony, wymaga dużo kapitału, aby rozpocząć. Wymagana jest również rejestracja w państwie, co może wiązać się z koniecznością uiszczenia wstępnych opłat rejestracyjnych lub opłat za złożenie dokumentów.

Implikacje podatkowe

W jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie osobiste i biznesowe podatki, przy czym dochód z działalności jest uważany za osobisty dochód właściciela dla celów podatkowych. W LLC, dochód z działalności gospodarczej przechodzi na partnerów i jest opodatkowany tylko na poziomie indywidualnym.

OdpowiedzialnośćW przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel jest w pełni i osobiście odpowiedzialny za wszystkie transakcje finansowe i prawne przeprowadzane w firmie. Jednak w przypadku spółki LLC, właściciele są w pełni chronieni przed odpowiedzialnością, która może być poniesiona przez firmę.Business Control

Właściciel jednoosobowy ma pełną kontrolę nad firmą i jest jedynym decydentem. W LLC wszyscy członkowie mają prawo do udziału w podejmowaniu decyzji w biznesie.

Długowieczność biznesu

Jednoosobowa działalność gospodarcza może przestać istnieć, gdy właściciel jest niezdolny do prowadzenia firmy, a także w przypadku śmierci. Z kolei spółka LLC może istnieć niezależnie od tego, kim jest menedżer lub członkowie firmy.

RegulaminSole proprietorships w większości przypadków wymagają prostych licencji i zezwoleń. LLC z drugiej strony, są regulowane przez pewne prawa państwowe, które mogą wymagać umowy operacyjnej. To często powoduje dodatkową papierkową robotę i zapisy, które muszą być złożone w odpowiednim czasie.

Podejmowanie decyzji

Wyłączny właściciel jest jedynym decydentem w biznesie, stąd szybkie podejmowanie decyzji. Wręcz przeciwnie, spółka z o.o. wiąże się ze skomplikowanym podejmowaniem decyzji, ponieważ każdy członek jest zaangażowany w ten proces.

Podsumowanie Sole Proprietorships kontra LLC

Znaczenie rodzaju podmiotu gospodarczego nie może być wystarczająco podkreślone. Posiadanie wiedzy na temat różnic między sole proprietorships i LLC jest przydatne dla każdego aspirującego właściciela firmy, zwłaszcza w podejmowaniu krytycznej decyzji o rodzaju podmiotu, który jest idealny dla danego biznesu.