Czym są sekwencjonowanie genomu i mapowanie genomu?

Zarówno mapa genomu jak i sekwencjonowanie genomu to ryciny genomu.

Mapowanie genomu pomaga w rozpoznaniu i identyfikacji locus genów oraz odległości między nimi. Metoda ta oferuje krytyczny punkt wyjścia dla międzynarodowego projektu badań naukowych – HGP i.e., Human Genome Project. Strategie mapowania obejmują – mapowanie fizyczne niskiej rozdzielczości, mapowanie fizyczne wysokiej rozdzielczości, Enzymy restrykcyjne: Microscopic Scalpels, wykorzystanie map powiązań genetycznych, Macro restriction maps: Top-down mapping, Contig maps: Mapowanie bottom-up, Rozdzielanie chromosomów (sortowanie przepływowe i hybrydyzacja komórek somatycznych

Sekwencjonowanie genomu jest metodą jednorazowej oceny pełnej sekwencji kwasu deoksyrybonukleinowego genomu żywej istoty. Sekwencjonowanie genomu jest również określane jako sekwencjonowanie całego genomu. Strategie sekwencjonowania obejmują – metodę klon po klonie (dla większych genomów, np. genomów eukariotycznych) oraz sekwencjonowanie całego genomu metodą shotgun (nie wymaga mapy genomu).

Metoda ta jest wykorzystywana jako narzędzie badawcze pomocne w interwencjach leczniczych lub terapeutycznych.

Podobieństwo

Do podobieństw między sekwencjonowaniem genomu a mapowaniem genów należą;Sekwencjonowanie genomu

Sekwencjonowanie genomu to metoda oceny sekwencji kwasów nukleinowych (makrocząsteczek występujących we wszystkich komórkach i wirusach) – kolejności nukleotydów (podstawowego budulca kwasów nukleinowych) w DNA. Jest ona pomocna w ustaleniu kolejności 4 związków biologicznych zawierających azot w DNA: adeniny (A), guaniny (G), cytozyny (C) i tyminy (T)Mapowanie genomu

Jest to anatomia ludzkiego genomu. Mapy genetyczne są pomocne w określeniu kolejności markerów wzdłuż chromosomów (długa cząsteczka kwasu dezoksyrybonukleinowego zawierająca część lub cały materiał genetyczny organizmu) genomu.

Różnica między sekwencjonowaniem genomu a mapowaniem genomu

Opis

Sekwencjonowanie genomu

Sekwencjonowanie genów polega na identyfikacji każdego nukleotydu (cząsteczki organicznej, która jest budulcem kwasu dezoksyrybonukleinowego i kwasu rybonukleinowego) w danym segmencie DNA. Sekwencjonowanie genów oferuje bardziej wszechstronne i kompletne szczegóły dotyczące genomu.Mapowanie genomu

Mapowanie genomu lub mapowanie genów to tworzenie mapy genetycznej oraz pobieranie fragmentów kwasu dezoksyrybonukleinowego i przypisywanie ich do różnych chromosomów.

Metody

Sekwencjonowanie genomu

 • Sekwencjonowanie metodą Shotgun
 • Pirosekwencjonowanie
 • Sekwencjonowanie nanopiłek DNA
 • Sekwencjonowanie pojedynczych cząsteczek za pomocą Heliscope
 • Sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym pojedynczych cząsteczek (SMRT)
 • Nanoporowe sekwencjonowanie DNA


Mapowanie genomu

 • Badanie historii rodziny (rodowodów)
 • Eksperymenty krzyżowania
 • Techniki biologii molekularnej
 • Analiza powiązań
 • Mapowanie STS
 • FISH
 • Mapowanie restrykcji
 • Odwzorowanie odcisków palców

Zalety

Sekwencjonowanie genomu

Mapowanie genomu

 • Leki
 • Dostosowania rolnicze – ulepszone rolnictwo i zwierzęta gospodarskie
 • Diagnoza choroby/chorób
 • Lepsze zrozumienie ewolucji i migracji ludzi
 • Energia i środowisko
 • Kryminalistyka
 • Dokładniejsza ocena ryzyka

Szczegółowość

Sekwencjonowanie genomu

Szczegóły uzyskane przez sekwencjonowanie genów oferują kompletne i wszechstronne szczegółyMapowanie genomu

Szczegóły uzyskane przez mapowanie genów oferują mniej szczegółów

Czas i koszty

Sekwencjonowanie genomuJest to metoda bardzo kosztowna i czasochłonna.

Mapowanie genomu

Mapowanie genomu nie jest drogie i jest tanią metodą. Zajmuje również bardzo mało czasu.

PodsumowaniePunkty różnic pomiędzy sekwencjonowaniem genomu a mapowaniem genomu zostały podsumowane jak poniżej: