Usługi zarządzane to nowy, gorący trend w świecie IT i jest to fraza, którą z pewnością słyszałeś przez ostatnie kilka lat. Ale czym są usługi zarządzane i jaki mają wpływ na firmy na całym świecie? Usługi zarządzane to model biznesowy, w którym firma zleca swoje funkcje i operacje IT zewnętrznemu dostawcy w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i obniżenia kosztów. Usługi zarządzane to przede wszystkim pomoc firmom w zarządzaniu ich infrastrukturą IT. Te firmy lub zewnętrzni dostawcy, którzy świadczą usługi zarządzane firmom, nazywani są dostawcami usług zarządzanych lub MSP. Czasami firmy zlecają tylko usługi bezpieczeństwa sieciowego innym firmom, które są odpowiedzialne za zarządzanie potrzebami bezpieczeństwa organizacji. Firmy te nazywane są Managed Security Service Providers lub MSSPs.

Czym jest Managed Security Service Provider (MSSP)?

Managed Security Service Providers (lub MSSPs) to firmy, które koncentrują się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa jako usługi i eliminują znaczną część pracy związanej z utrzymaniem bezpieczeństwa dla użytkowników końcowych. MSSPs zapewniają różnorodne usługi monitorowania i nadzoru nad bezpieczeństwem, w tym ochronę antywirusową, zarządzanie zaporami sieciowymi, blokowanie adresów URL, wykrywanie włamań, obsługę oceny ryzyka związanego z witryną internetową, monitorowanie bezpieczeństwa sieciowego itd. Rosnące zapotrzebowanie na usługi bezpieczeństwa i wysokie koszty związane z zatrudnianiem lokalnych ekspertów ds. bezpieczeństwa skłoniły firmy do poszukiwania bardziej wyrafinowanego i godnego zaufania personelu zarządzającego bezpieczeństwem. To otworzyło rynek dla dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa, gdzie klienci płacą zewnętrznemu dostawcy za zarządzanie i nadzorowanie bezpieczeństwa ich infrastruktury IT. MSSP są świetnym źródłem informacji, szczególnie dla tych firm, które wymagają monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa w trybie 24×7, ale nie posiadają niezbędnego do tego personelu IT.

Co to jest Managed Service Provider (MSP)?

Managed Service Providers (lub MSP) to firmy, które dostarczają określony zestaw rozwiązań technologicznych lub usług użytkownikom końcowym i organizacjom na zasadzie proaktywnej. MSP to zewnętrzni dostawcy usług, którzy zdalnie obsługują infrastrukturę IT swoich klientów w oparciu o model abonamentowy. Z usług MSP korzystają głównie użytkownicy końcowi lub organizacje, które chcą w pełni wykorzystać technologie chmurowe, ale nie posiadają wymaganej infrastruktury, umiejętności informatycznych lub zasobów, aby to zrobić. Firmy MSP pojawiły się w ostatnich latach, aby wypełnić próżnię powstałą w wyniku braku odpowiedniej infrastruktury IT lub niedoboru wykwalifikowanego personelu IT oraz eksplozji firm, które nie posiadają własnego działu IT. Zajmują się one wszystkimi aspektami informatycznymi organizacji, począwszy od konserwacji, poprzez usuwanie błędów, wsparcie help desk, zarządzanie stronami internetowymi, aż po monitorowanie wydajności serwerów znajdujących się w centrach danych. Skupiają się na infrastrukturze informatycznej organizacji z wyjątkiem aplikacji działających na tych systemach.

Różnica między MSSP a MSP

Rola– Usługa zarządzana to model biznesowy, w którym firma zleca na zewnątrz swoje funkcje i operacje IT. Managed Service Providers (lub MSP) to firmy, które dostarczają określony zestaw rozwiązań technologicznych lub usług użytkownikom końcowym i organizacjom na zasadzie proaktywnej. Z kolei Managed Security Service Providers (MSSP) to firmy, których zadaniem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa jako usługi zarządzania potrzebami bezpieczeństwa organizacji. MSSPs świadczą swoim klientom elektroniczne usługi bezpieczeństwa na zasadzie subskrypcji.

Funkcja

– MSSPs zapewniają różnorodne usługi monitorowania i nadzoru nad bezpieczeństwem, w tym ochronę przed wirusami, zarządzanie zaporami sieciowymi, blokowanie adresów URL, wykrywanie włamań, obsługę oceny ryzyka związanego z witryną internetową, monitorowanie bezpieczeństwa sieciowego itd. Zadaniem MSSP jest obsługa wszystkich lub niektórych aspektów funkcji bezpieczeństwa IT swoich klientów. Z kolei MSP zajmują się wszystkimi aspektami informatycznymi organizacji, począwszy od konserwacji po usuwanie błędów, wsparcie help desk, zarządzanie witryną internetową i monitorowanie wydajności serwerów znajdujących się w centrach danych.Pierwotne skupienie

– MSSPs koncentrują się głównie na dostarczaniu szerokiego zakresu usług monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa. Zapewniają całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa i usługi zarządzania dla firm, zwłaszcza tych, które wymagają monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa w trybie 24×7, ale nie posiadają niezbędnego do tego personelu IT. Tak więc, MSSP w zasadzie zajmują się aspektami bezpieczeństwa organizacji. MSP natomiast skupiają się na wszystkich rzeczach związanych z IT, począwszy od zarządzania infrastrukturą i systemami IT po zarządzanie technologiami chmurowymi, aby osiągnąć cele biznesowe i zwiększyć wydajność operacyjną.

Podsumowanie MSP vs. MSSP

Usługi zarządzane to wszystkie dzwonki i gwizdki pomagające firmom w zarządzaniu ich infrastrukturą IT. Podczas gdy MSSP zajmują się obsługą i łagodzeniem zagrożeń bezpieczeństwa w infrastrukturze, sieci i aplikacjach organizacji, MSP koncentrują się na administracji IT, począwszy od zarządzania infrastrukturą i systemami IT, aż po zarządzanie technologiami chmury. Podczas gdy oba te podmioty są dostawcami usług zarządzanych, MSSP dostarczają kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa jako usługę, aby zarządzać potrzebami organizacji w zakresie bezpieczeństwa, natomiast MSP koncentrują się na potrzebach użytkowników końcowych poprzez zdalne zarządzanie i monitorowanie ich infrastruktury IT, w tym wydajności komputerów i serwerów oraz zarządzanie aktualizacjami.