Budowanie nowoczesnych aplikacji jest trudne, ponieważ w cały proces tworzenia i dostarczania oprogramowania zaangażowanych jest wiele grup lub zespołów, takich jak programiści, operacje IT, analitycy jakości, właściciele produktów, wsparcie klienta i sprzedaż. Czasami oprogramowanie jest złożone i z czasem staje się bardziej złożone. Nawet mała zmiana w kodzie może prowadzić do wielu odrębnych, nieoczekiwanych błędów, które mogą nie zostać usunięte na czas. Dlatego wymagany jest proces, w którym rozwój odbywa się w sposób zautomatyzowany w trakcie budowy. Proces Ciągłej Integracji i Ciągłego Dostarczania zapewnia, że oprogramowanie jest testowane automatycznie przed jego wydaniem, a także, że jest najwyższej jakości i spełnia najnowsze standardy, gdy jest dostarczane użytkownikom końcowym. To są wyniki, które wynikają z DevOps.

Czym jest DevOps?

DevOps nie jest metodyką. Nie jest też narzędziem ani technologią. Czym więc jest DevOps? Wyobraźmy sobie świat, w którym programiści, QA, IT Operations i Infosec współpracują ze sobą, nie tylko po to, by sobie pomagać, ale by zwiększyć ogólną produktywność organizacji. Pracując nad wspólnym celem, umożliwiają szybki przepływ zaplanowanych prac do produkcji, przy jednoczesnym osiągnięciu stabilności, niezawodności i bezpieczeństwa. DevOps jest więc kulturą, która angażuje ludzi, procesy i narzędzia w celu osiągnięcia szybszego czasu dostarczania aplikacji i usług o najwyższej jakości poprzez ciągłe doskonalenie i ciągłe innowacje. W prostych słowach, DevOps jest mashupem zespołu rozwoju i operacji. Jest to praktyka współpracy zespołu programistycznego i operacyjnego w całym cyklu życia oprogramowania oraz tworzenie systemów, które umożliwiają zespołom większą produktywność i lepsze wyniki. Podejście DevOps zapewnia, że deweloperzy i ludzie z operacji są na tej samej stronie na wszystkich etapach.

Co to jest CICD?

CICD, lub CI/CD to połączona praktyka ciągłej integracji, ciągłego dostarczania i ciągłego wdrażania. CICD to koncepcja, która nosi wiele nazw, ale zasadniczo ma tę samą ideę. CI/CD ucieleśnia kulturę, która umożliwia zespołom programistów częstsze i bardziej niezawodne wdrażanie zmian w kodzie. Zacznijmy więc od ciągłej integracji lub CI. Ciągła integracja to proces automatycznej walidacji oprogramowania zaraz po jego sprawdzeniu w kontroli źródła, co mniej więcej gwarantuje, że oprogramowanie działa sprawnie po napisaniu nowego kodu. Nazwa ciągła sugeruje, że programista stale integruje komponenty oprogramowania podczas jego tworzenia. Ciągłe dostarczanie zapewnia, że oprogramowanie może być wydane niezawodnie, gdy tylko jest to potrzebne, a wdrażanie odbywa się często i szybko. Ciągłe wdrażanie jest następcą ciągłego dostarczania i automatyzuje cały proces wdrażania oprogramowania do klientów. Gdyby CI i CD można było podsumować jednym słowem, byłaby to automatyzacja.

Różnica między DevOps a CICD

Koncepcja– DevOps to praktyka współpracy zespołu programistów i zespołu operacyjnego w całym cyklu życia oprogramowania oraz tworzenie systemów, które umożliwiają zespołom większą produktywność i lepsze wyniki. CI/CD oznacza Continuous Integration, Continuous Delivery lub Continuous Deployment i reprezentuje kulturę, która umożliwia zespołom programistów częstsze i bardziej niezawodne wdrażanie zmian w kodzie. Rurociąg CI/CD zapewnia deweloperom rozwiązanie problemów, które pojawiają się podczas integracji nowego kodu. Gdyby CI i CD można było podsumować jednym słowem, byłaby to automatyzacja.

Cel

– Podejście DevOps zapewnia, że deweloperzy i ludzie z operacji są na tej samej stronie na wszystkich etapach projektu rozwoju oprogramowania, od rozwoju do produkcji. Celem jest opracowanie i zautomatyzowanie linii ciągłego dostarczania poprzez wykorzystanie ulepszonej współpracy w całym strumieniu wartości. Z kolei CI/CD koncentruje się na cyklu życia zdefiniowanym przez oprogramowanie, wykorzystując odpowiednie narzędzia automatyzacji do wdrożenia zwinnego rozwoju. Celem jest zminimalizowanie ryzyka błędów oraz ułatwienie i przyspieszenie budowania i wdrażania oprogramowania, bez konieczności interwencji człowieka.Metodologia

– Metodyka Agile skupia się głównie na szybkim dostarczaniu oprogramowania, a CI pomaga Agile w osiągnięciu tej szybkości. CI automatycznie waliduje oprogramowanie, gdy tylko zostanie ono sprawdzone w kontroli źródeł, co mniej więcej gwarantuje, że oprogramowanie działa płynnie po napisaniu nowego kodu. Continuous Delivery lub CD zapewnia, że oprogramowanie może być wydane niezawodnie, kiedy tylko jest potrzebne, a wdrożenie odbywa się często i szybko. DevOps, z drugiej strony, jest metodologią, która przynosi transformację kulturową w infrastrukturze produkcyjnej poprzez połączenie zespołu rozwoju i zespołu operacyjnego, a tym samym promowanie ciągłej integracji, ciągłego dostarczania i przejrzystości w repozytoriach kodu.

Podsumowanie

DevOps to bardziej ludzie, procesy i narzędzia. Reprezentuje kulturę, która obejmuje ludzi, procesy i narzędzia i ma na celu ujednolicenie rozwoju oprogramowania poprzez zniesienie barier pomiędzy zespołami rozwoju i operacji, tak aby mogły one współpracować i współdziałać w kierunku wspólnego celu. Przyjmując kulturę DevOps, zespoły wielofunkcyjne aktywnie zapewniają, że ich przepływy pracy przebiegają płynnie i często przez cały strumień wartości, nie powodując wąskich gardeł dla innych zespołów lub klienta. CI/CD jest taktyką DevOps, która sprawia, że proces budowania i wdrażania jest płynny, łatwiejszy i szybszy, bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. CICD kładzie nacisk na automatyzację w budowaniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji.