W porównaniu do obwodu elektrycznego, siła magnetomotoryczna jest jak siła elektromotoryczna. EMF jest siłą odpowiedzialną za przepływ elektronów w obwodzie elektrycznym, natomiast MMF jest siłą odpowiedzialną za napędzanie strumienia magnetycznego lub linii pola magnetycznego.

Co to jest siła elektromotoryczna?

Siła elektromotoryczna, zwana również EMF, jest siłą napędową ruchu elektronów w obwodzie elektrycznym. Ładunki elektryczne wytwarzają wokół siebie pole, a te pola siłowe odpychają i przyciągają inne naładowane elektrycznie cząstki. Kiedy wystarczająca ilość tych naładowanych cząstek zostanie rozdzielona, tworzy to różnicę potencjałów. Ta różnica potencjałów, która powoduje powstanie prądu elektrycznego, nazywana jest siłą elektromotoryczną. Jest to końcowa różnica potencjałów, gdy nie płynie prąd. Mierzy się ją w woltach, a symbolem powszechnie stosowanym dla EMF jest „E.”

EMF jest rodzajem energii na jednostkę ładunku elektrycznego, która jest przekształcana odwracalnie z chemicznej, mechanicznej lub innej formy energii w energię elektryczną. Jedną z najczęściej stosowanych form wytwarzania energii elektrycznej jest reakcja elektrochemiczna lub lepiej znana jako bateria. EMF utrzymuje różnicę potencjałów wewnątrz aktywnego ogniwa. Generator lub bateria przekształca energię z jednej formy w drugą. EMF jest przyczyną, a napięcie jest skutkiem.

Co to jest siła magnetomotoryczna?

Siła magnetomotoryczna, czyli MMF, jest analogiczna do siły elektromotorycznej i definiowana jest jako siła napędowa powodująca powstanie strumienia magnetycznego w obwodzie magnetycznym. Jest to siła odpowiedzialna za ustanowienie i utrzymanie pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym. Może być uważana za czynnik ustalający strumień. Odnosi się do ciśnienia magnetycznego, które ustawia strumień magnetyczny wewnątrz i wokół obiektu. Może być tworzone przez magnes stały lub przez prąd elektryczny płynący w obwodzie elektrycznym cewki.

Podobnie jak EMF jest siłą napędową prądu płynącego w obwodzie elektrycznym, MMF jest siłą napędową siły magnetycznej w obwodzie magnetycznym. MMF jest siłą rozwijaną przez jeden amper przepływający przez jeden obrót cewki. Jednostką SI dla pomiaru MMF jest amperozwój (AT). MMF jest również znany jako potencjał magnetyczny. Odnosi się on do właściwości materiału, która pozwala na powstanie pola magnetycznego.

Różnica między siłą elektromotoryczną a siłą magnetomotoryczną

Definicja

– EMF jest rodzajem energii na jednostkę ładunku elektrycznego, która jest przekształcana odwracalnie z energii chemicznej, mechanicznej lub innych form energii w energię elektryczną. Jest to siła napędowa ruchu elektronów w obwodzie elektrycznym. MMF natomiast jest siłą odpowiedzialną za ustanowienie i utrzymanie pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym. Jest to ciśnienie magnetyczne, które ustanawia strumień magnetyczny wewnątrz i wokół obiektu.

Pomiar

– EMF to różnica potencjałów na zaciskach, gdy nie płynie prąd. Mierzy się ją w „woltach”, a symbolem powszechnie używanym dla EMF jest „E.” MMF jest również znany jako potencjał magnetyczny. MMF to siła rozwijana przez jeden amper przepływający przez jeden obrót cewki. Jednostką SI dla pomiaru MMF jest amperozwój (AT).

Wzór

– EMF jest to energia dostarczana przez ogniwo lub baterię na każdy przepływający przez nie coulomb (Q) ładunku. Wielkość EMF to różnica potencjałów na zaciskach ogniwa, w którym nie ma przepływu prądu. Wyrażenie matematyczne to E = W/Q, gdzie E to siła elektromotoryczna, W to wykonana praca, a Q to ładunek.

Siła magnetomotoryczna (MMF) cewki jest proporcjonalna do iloczynu liczby zwojów (N) i natężenia prądu (I). Wzór na MMF jest wyrażony jako, Fm = IN, gdzie Fm jest MMF w amperozwojach, I jest prądem, a N jest liczbą zwojów.

PodsumowanieW dużym skrócie EMF jest siłą napędową ruchu elektronów w obwodzie elektrycznym. Podobnie MMF jest siłą napędową tworzenia strumienia magnetycznego w obwodzie magnetycznym. EMF to końcowa różnica potencjałów, gdy nie płynie prąd. Jest ona odpowiedzialna za wytworzenie prądu elektrycznego w określonym kierunku. MMF może być tworzony przez magnes trwały lub przez prąd elektryczny płynący w obwodzie elektrycznym cewki.

Jak siła magnetyzująca jest związana z MMF?

Siła magnesująca (symbol H) jest to spadek siły magnetycznej na metr długości obwodu magnetycznego mającego stałą reluktancję lub opór wobec przepływu strumienia.