Być może zetknąłeś się z różnymi rodzajami umów lub nawet podpisałeś kilka z nich w pracy, podczas wynajmowania mieszkania lub nawet w biznesie. Znaczenie podpisywania prawnie wiążących umów nie może być ignorowane. Umowy nie tylko zapewniają, że warunki przedstawione w an są egzekwowane, ale mogą być również narzucone zgodnie z prawem. Terminy Memorandum of Understanding (MOU) i umowy są często używane zamiennie. Jednak oba te pojęcia różnią się od siebie.

Co to jest Protokół Ustaleń (MOU)?

Jest to dokument, który pokazuje, że dwie strony zgodziły się współpracować, aby osiągnąć jakiś cel. Celem MOU jest pokazanie, że dwie strony mają wzajemne zrozumienie w formie pisemnej.

Są one świetne do rozpoczęcia uznanego i formalnego partnerstwa z innymi stronami. Zawierają one również niewiele zobowiązań i są często ogólne lub szczegółowe w zależności od potrzeb.

Najczęściej strony zaangażowane w MOU nie zamierzają mieć prawnie wykonalnej umowy. Jako takie, dokumenty te zwykle nie zawierają prawnie wiążących warunków.

Jeśli jedna strona nie wypełni obowiązku określonego w MOU, druga strona nie może mieć porozumienia prawnie egzekwowanego.

Co to jest umowa?

Jest to wzajemne porozumienie, w którym dwie lub więcej stron zgadza się na prawnie wiążącą umowę. Kontrakt może być prawnie wiążący tylko wtedy, gdy dwie strony zawarły prawnie wiążące porozumienie.

Celem umowy jest udokumentowanie zobowiązań obu stron, rozdzielenie i zminimalizowanie ryzyka, jeśli jedna ze stron nie wykona się zgodnie z warunkami umowy.

Aby umowa była prawnie wiążąca, musi mieć;

  • Ofertę
  • Akceptacja
  • Musi być dokonane z wolą stworzenia stosunku prawnego
  • Musi być przemyślana przez obie strony

Jeśli jedna strona nie wywiąże się z warunków umowy, druga strona może ją prawnie egzekwować.

Podobieństwa między MOU a kontraktem13415

Różnice pomiędzy MOU a kontraktem

Definicja

MOU to dokument, który pokazuje, że dwie strony zgodziły się na współpracę w celu osiągnięcia celu. Z drugiej strony, kontrakt to wzajemne porozumienie, w którym dwie lub więcej stron wyraża zgodę na prawnie wiążącą umowę.

WykonalnośćPodczas gdy MOU nie jest prawnie wykonalnym porozumieniem, kontrakt jest prawnie wykonalnym porozumieniem.

Cel

MOU ma na celu wykazanie, że dwie strony mają wzajemne zrozumienie w formie pisemnej. Z drugiej strony, umowa ma na celu udokumentowanie obowiązków obu stron, rozdzielenie i zminimalizowanie ryzyka, jeśli jedna strona nie wywiąże się z warunków umowy.

Podsumowanie MOU vs. umowa

MOU to dokument, który pokazuje, że dwie strony zgodziły się współpracować, aby osiągnąć jakiś cel. Nie jest prawnie wykonalne i ma na celu pokazanie, że dwie strony mają wzajemne zrozumienie w formie pisemnej. Z drugiej strony, kontrakt to wzajemne porozumienie, w którym dwie lub więcej stron wyraża zgodę na prawnie wiążące porozumienie. Jest prawnie wiążący i ma na celu udokumentowanie obowiązków obu stron, rozdzielenie i zminimalizowanie ryzyka, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z warunków umowy.