Medytacja istnieje w kilku różnych formach, począwszy od technik, które różnią się od koncentracji na oddechu, obrazie lub dźwięku do chodzenia i innych form ruchu. Jedną z takich unikalnych, a zarazem łatwych form medytacji jest Medytacja Transcendentalna (TM), która jest praktykowana przez miliony ludzi na całym świecie. W przeciwieństwie do innych form medytacji, TM polega na wielokrotnym intonowaniu pojedynczej mantry w cichym pomieszczeniu bez żadnych rozproszeń.

Czym jest medytacja?

Medytacja to praktyka medytacji przy użyciu zestawu technik mających na celu promowanie relaksu, uważności i lepszego poczucia wewnętrznego spokoju. Medytacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją i poprawą zdrowia fizycznego i psychicznego. Jest ona praktykowana w kulturach na całym świecie. Kiedy medytujesz, w zasadzie ustawiasz swój umysł na konkretnym obiekcie, aktywności lub myśli, aby osiągnąć ten emocjonalnie stabilny stan, w którym twój umysł jest wolny od wszystkiego. Istnieje wiele różnych form medytacji, ale istnieją dwa główne typy: medytacja koncentracyjna i medytacja mindfulness. Medytacja koncentracyjna to koncentracja uwagi, która polega na skupieniu się na konkretnym obiekcie, natomiast medytacja mindfulness to praktyka treningu umysłowego, która polega na zawieszeniu osądu i zwróceniu uwagi na myśli, które przechodzą przez twój umysł.

Czym jest Medytacja Transcendentalna?

Transcendentalna Medytacja (TM) jest bardzo prostym, niewymagającym wysiłku sposobem medytacji, powszechnie wykonywanym w cichym, słabo oświetlonym pomieszczeniu, bez rozproszeń i zewnętrznych hałasów. TM jest prosta, ponieważ istnieje głęboka, elegancka prostota tej praktyki. Polega ona na cichym powtarzaniu mantry przez około 15 do 20 minut dziennie, siedząc wygodnie na krześle z zamkniętymi oczami. Technika ta jest zawsze nauczana indywidualnie, przynajmniej na początku, przez certyfikowanego nauczyciela, który jest długoletnim medytującym wyszkolonym przez Maharishi Foundation USA, federalnie uznaną organizację non-profit. TM nie wiąże się z żadną zmianą stylu życia czy nawyków żywieniowych; TM nie jest filozofią ani stylem życia. To sposób na osiągnięcie większego poczucia spokoju i wyciszenia w codziennym życiu. Mantra jest kluczem, który działa jako pojazd pomagający umysłowi uspokoić się, a jest to nic innego jak dźwięk bez konkretnego znaczenia.

Różnica między Medytacją Transcendentalną a Medytacją

Technika

– Medytacja obejmuje zestaw technik, takich jak mindfulness, aby osiągnąć większe poczucie emocjonalnie spokojnego i stabilnego stanu. Medytacja jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów zarządzania stresem, lękiem, depresją i bólem. Medytacja istnieje w wielu różnych formach, z których jedną jest medytacja transcendentalna (TM), która jest prostą, niewymagającą wysiłku techniką medytacyjną polega na cichym intonowaniu mantry wielokrotnie przez około 15 do 20 minut dziennie, siedząc wygodnie w fotelu z zamkniętymi oczami.

Koncentracja

– Medytację można podzielić głównie na dwa rodzaje: medytację koncentracyjną i medytację mindfulness. Kiedy myślimy o medytacji, myślimy o czymś, co wiąże się z kontrolą umysłu lub koncentracją – podążasz za swoim oddechem lub skupiasz się na konkretnym obiekcie, myśli lub idei. TM jest medytacją bezwysiłkową, która nie wymaga koncentracji; to właśnie bezwysiłkowe przekraczanie wyróżnia TM od innych form medytacji. TM po prostu polega na cichym powtarzaniu mantry przez nawet 20 minut, aby pomóc uspokoić umysł.

Korzyści

– Medytacja jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie stresu, lęku, depresji i bólu. Zwiększa samoświadomość i pozwala uzyskać świeże spojrzenie na skomplikowane sytuacje. Zwiększa także twoją tolerancję i cierpliwość, a także przynosi korzyści dla zdrowia fizycznego. TM jest sposobem na osiągnięcie większego poczucia spokoju i wyciszenia w codziennym życiu. Jest to prosty, mentalny proces, który pozwala doświadczyć źródła twórczej inteligencji na najgłębszym poziomie umysłu i zastosować go do wszystkich aspektów życia. Pomaga umysłowi się uspokoić, co może prowadzić do zmniejszenia poziomu stresu i niepokoju.

Podsumowanie

Transcendentalna Medytacja to prosta, niewymagająca wysiłku technika medytacji nauczana przez Maharishi Mahesh Yogi, który rozwinął ją z indyjskiej tradycji duchowej. TM była praktykowana przez kultury z całego świata od wieków i nadal jest jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie większego poczucia spokoju w codziennym życiu. Mantra jest kluczem, który działa jako pojazd, aby pomóc umysłowi osiedlić się. Medytacja, ogólnie rzecz biorąc, pomaga ci skupić się i poczuć się bardziej połączonym z obecnym momentem. W przeciwieństwie do innych form medytacji, TM nie wiąże się z koncentracją.

Jakie są 3 rodzaje medytacji?

Medytacja istnieje w wielu różnych formach, ale trzy najczęstsze rodzaje medytacji obejmują koncentrację, mindfulness i medytację transcendentalną.

Jakim rodzajem medytacji jest Medytacja Transcendentalna?TM to forma cichej medytacji z mantrą wprowadzona przez Maharishi Mahesh Yogi w 1975 roku w celu promowania stanu zrelaksowanej świadomości. Podczas praktykowania TM, praktykujący siedzi w wygodnym fotelu z zamkniętymi oczami i cicho wielokrotnie intonuje mantrę.