Wraz z elastycznością w miejscu pracy i postępem technologicznym, firmy zaczęły myśleć o swoich pracownikach, decydując o tym, w jaki sposób zapewnić im dostęp do urządzeń mobilnych. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery główne podejścia do tego, jaki poziom swobody mogą mieć pracownicy podczas korzystania z urządzeń mobilnych w miejscu pracy do celów służbowych: przynieś swoje własne urządzenie (BYOD), wybierz swoje własne urządzenie (CYOD), tylko firmowe (COBO) oraz firmowe osobiste (COPE).

Czym jest BYOD (Bring Your Own Device)?

BYOD to dość powszechny model posiadania i zarządzania urządzeniami, który wdraża niemal każda organizacja. W tym modelu pracownicy otrzymują pozwolenie na korzystanie z osobistych urządzeń mobilnych w celu łączenia się z sieciami organizacyjnymi. BYOD odnosi się po prostu do wykorzystania urządzeń osobistych do celów służbowych. Model ten jest popularny wśród małych i średnich firm, głównie ze względu na oszczędność kosztów. Jednak duże organizacje biznesowe również badają tę opcję, ponieważ zmniejsza to koszty ogólne technologii i wydatki związane z zagubionymi lub skradzionymi urządzeniami. Jest to powszechna praktyka, w której pracownicy są zachęcani do korzystania z urządzeń osobistych do działań związanych z pracą.

Czym jest CYOD (Choose Your Own Device)?

CYOD to kolejny program do zarządzania urządzeniami mobilnymi, który umożliwia pracownikom dostęp do ograniczonego wyboru urządzeń, które są zatwierdzone do pracy w firmie i spełniają kryteria zarządzania. Pracownikom oferuje się pakiet możliwości do wyboru, ale firma zachowuje kontrolę nad bezpieczeństwem, niezawodnością i trwałością. Oznacza to, że firma utrzymuje listę wstępnie zatwierdzonych urządzeń mobilnych i nie musi zajmować się zmiennością, jednak pracownicy mają pewien stopień elastyczności i prywatności. Pracownicy mogą kupić to urządzenie na pełny lub częściowy koszt ponoszony przez firmę i używać go zarówno do użytku osobistego, jak i do pracy.

Czym jest COPE (Company-Owned, Personally-Enabled)?

W ramach modelu biznesowego COPE pracownicy otrzymują urządzenia dostarczane przez firmę zgodnie z jej polityką, choć mogą z nich korzystać także do celów osobistych. Model COPE skupia się głównie na smartfonach, ponieważ nikt nie chce nosić dwóch smartfonów do pracy. Firmy dostarczają więc smartfony przede wszystkim dla potrzeb związanych z pracą, ale pracownicy mogą używać smartfonów do podstawowych funkcji, takich jak rozmowy, wiadomości lub aplikacje osobiste, z pewną kontrolą elastyczności i wykorzystania. Takie urządzenia są w pełni administrowane i zarządzane przez firmę, a użytkownicy mają ograniczony dostęp do instalowania lub używania aplikacji, które nie są autoryzowane przez firmę.

Czym jest COBO (Company-Owned, Business-Only)?

COBO stoi po przeciwnej stronie spektrum. W tym modelu urządzenia są własnością firmy i są wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych. Urządzenia są nabywane, dostarczane, zabezpieczane i monitorowane przez firmę. Urządzenia są przeznaczone wyłącznie do celów biznesowych, ograniczając użytkownikom dostęp do wszelkich aplikacji do użytku osobistego. Firma wybiera i płaci za urządzenia, a następnie wprowadza swoje najbardziej restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Oznacza to po prostu, że firma wydaje pracownikowi urządzenie oraz posiada prawo własności i utrzymania urządzenia. Takie urządzenia są w pełni administrowane i zarządzane przez firmę, a użytkownicy mają ograniczony dostęp do dodawania/modyfikowania aplikacji.

Różnica między BYOD, CYOD, COPE i COBO

Kontrola

– BYOD to powszechny model zarządzania urządzeniami, w którym pracownicy są zachęcani do korzystania z urządzeń osobistych do działań związanych z pracą. CYOD oznacza, że pracownikom oferuje się pakiet możliwości wyboru, ale firma zachowuje kontrolę nad bezpieczeństwem, niezawodnością i trwałością urządzeń. W modelu COPE pracownicy otrzymują urządzenia dostarczone przez firmę zgodnie z jej polityką, choć mogą z nich korzystać także do celów osobistych. W modelu COBO urządzenia są własnością firmy i są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.

Bezpieczeństwo

– Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych w przypadku BYOD jest stosunkowo większe, ponieważ nie można ograniczyć wymiany danych pomiędzy aplikacjami służbowymi i osobistymi. W CYOD ryzyko jest nieco niższe niż w BYOD, ale istnieje również potencjalne ryzyko mieszania danych osobistych i związanych z pracą, co może skutkować wyciekiem danych. W COPE pracownicy mogą używać urządzeń również do celów osobistych, więc istnieje ryzyko mieszania danych osobistych i służbowych. Z kolei COBO jest najbardziej zabezpieczone i ma najmniejsze szanse na wyciek danych, ponieważ urządzenia są w pełni administrowane i zarządzane przez firmę.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wdrożenie modelu BYOD, CYOD, COBO czy COPE, wszystkie modele wskazują na jedno – zwiększenie produktywności pracowników mobilnych. Wybór właściwego modelu zarządzania urządzeniami jest kluczem do udanej mobilności przedsiębiorstwa i bezpiecznego środowiska biznesowego. Podejście uniwersalne nie sprawdza się przez cały czas, a organizacje biznesowe muszą włączyć do swojego środowiska mieszankę dwóch lub więcej modeli, aby osiągnąć maksymalną produktywność. Poza tym, każdy model ma swój własny zestaw zalet i wad. COBO jest jednak najbardziej bezpiecznym z nich wszystkich.

Co oznacza skrót COPE w bezpieczeństwie Plusa?COPE oznacza „Corporate-Owned, Personally-Enabled”, co oznacza, że organizacja nabywa i utrzymuje urządzenia, a następnie używa ich zarówno jako urządzeń osobistych, jak i firmowych.