Dwa kolejne testy – testy penetracyjne (lub pen testy) i ocena podatności – zyskały w ostatnich kilku latach powszechne znaczenie. Organizacje posiadają złożoną sieć aktywów, które przechowują wrażliwe dane. Takie aktywa są narażone na potencjalne zagrożenia zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji. Aby zidentyfikować i wyeliminować takie zagrożenia, niezbędne jest przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa całej infrastruktury bezpieczeństwa. Ale zrozumienie różnicy między nimi jest równie ważne.

Czym jest test penetracyjny?

Testy penetracyjne, lub pen testing, to strategia oceny zagrożeń, która polega na symulacji rzeczywistych ataków w celu oceny ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa. Jest to symulowany cyberatak na system komputerowy użytkownika, mający na celu odkrycie potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogą utrudnić bezpieczeństwo systemu. W środowisku organizacyjnym, pen testing służy jako środek bezpieczeństwa do oceny protokołów bezpieczeństwa organizacji i polityki oraz upewnienia się, że są one skuteczne wobec wszelkiego rodzaju ataków.

Czasami nazywany etycznym hackingiem, pen testing ma na celu poszukiwanie możliwych do wykorzystania luk w infrastrukturze bezpieczeństwa organizacji. Stał się on integralną częścią kompleksowego programu bezpieczeństwa. Wykorzystuje słabości w systemach lub całej infrastrukturze IT, aby odkryć wszelkie zagrożenia, które mogłyby zaszkodzić systemom operacyjnym, urządzeniom sieciowym i oprogramowaniu aplikacyjnemu. Chodzi o to, aby znaleźć i zabezpieczyć te słabości przed atakiem.

Co to jest Vulnerability Scan?

Ocena podatności, lub skanowanie podatności, jest systematycznym podejściem do identyfikacji ryzyka i podatności w systemach komputerowych, urządzeniach sieciowych, sprzęcie i aplikacjach. Jest to proces przeglądu, klasyfikacji i priorytetyzacji podatności w systemie, zanim hakerzy je wykorzystają. Dzisiejsze przedsiębiorstwa są w dużym stopniu uzależnione od technologii informatycznych, w tym od chmury, co również zwiększa ryzyko wykorzystania ich przez potencjalnych hakerów.

Program zarządzania podatnościami, taki jak ocena podatności, może pomóc w identyfikacji słabych punktów, zanim staną się one problemami. Większość cyberataków wykorzystuje znane luki, przy czym co roku identyfikowane są nowe. Chodzi więc o to, aby w określonym czasie zidentyfikować i sklasyfikować jak najwięcej usterek na podstawie ich poziomów bezpieczeństwa. Ocena podatności jest kompleksowym programem oceny zagrożeń, który identyfikuje i kwantyfikuje słabości bezpieczeństwa w systemie.

Różnica między testem penetracyjnym a skanowaniem podatności

Strategia

– Podczas gdy zarówno test penetracyjny, jak i ocena podatności należą do kategorii oceny zagrożeń, istnieją między nimi subtelne różnice. Ocena podatności sprawdza znane słabości systemu i generuje raport na temat ekspozycji na ryzyko, podczas gdy pen testing ma na celu wykorzystanie słabości systemu lub całej infrastruktury IT w celu odkrycia wszelkich zagrożeń dla systemu.

Zakres

– Zakres pen testów jest ukierunkowany i jest w nim również czynnik ludzki. Pen testing nie tylko polega na odkrywaniu podatności, które mogą być wykorzystane przez napastników, ale również na wykorzystaniu tych podatności w celu oceny, co napastnicy mogą wykorzystać po naruszeniu. Tak więc, ocena podatności jest jednym z podstawowych warunków wstępnych do przeprowadzenia Pen Testu. Jeśli nie znasz słabych punktów w systemie docelowym, nie jesteś w stanie ich wykorzystać.

Podejście

– Ocena podatności, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem polegającym na skanowaniu systemów komputerowych i urządzeń sieciowych pod kątem słabości bezpieczeństwa. Jest to zautomatyzowany proces wykonywany przy pomocy automatycznych narzędzi do skanowania w poszukiwaniu nowych i istniejących zagrożeń, które mogą zaszkodzić systemowi. Z drugiej strony, Pen testing wymaga dobrze zaplanowanego, metodologicznego podejścia i jest wykonywany przez doświadczone osoby, które rozumieją wszystkie aspekty postawy bezpieczeństwa.

Podsumowanie testu penetracyjnego a skanowanie podatności

Ocena podatności jest opłacalną usługą, która służy do identyfikacji słabych punktów w systemie. Jest to podejście do oceny zagrożeń o niskim ryzyku, polegające na identyfikacji znanych słabości w systemie i generowaniu raportu na temat ekspozycji na ryzyko. Z kolei testy penetracyjne to podejście metodologiczne, które polega na rygorystycznej ocenie w celu wykorzystania słabości systemu lub całej infrastruktury IT. Testy penetracyjne to kontrolowana forma hakowania, która symuluje prawdziwe ataki w celu oceny ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa.Co jest lepsze ocena podatności czy testy penetracyjne?

Testy penetracyjne obejmują bardziej rygorystyczną ocenę i skanowanie systemów – jest to kontrolowana forma hakowania wykonywana w kontrolowanym środowisku, aby uniknąć spowodowania szkód w systemie docelowym. Skanowanie podatności jest często bezpieczne i wykonywane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi. Pen testing ma jednak swój własny zestaw zagrożeń.

Czy testy penetracyjne są skuteczne?

Testy penetracyjne są bardzo skuteczne, ponieważ symulują prawdziwe ataki w celu oceny ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa. Ma na celu identyfikację słabych punktów w infrastrukturze bezpieczeństwa.