Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest SSDI i kto może je otrzymać? Administracja Ubezpieczeń Społecznych Stanów Zjednoczonych zarządza dwoma największymi programami dla osób niepełnosprawnych w kraju, a może i na świecie: programem Social Security Disability Insurance (SSDI) oraz programem dla osób niepełnosprawnych Supplemental Security Income (SSI). Oba programy powstały na podstawie oryginalnej ustawy o ubezpieczeniach społecznych z 1935 roku. Jednak często są one ze sobą mylone.

Co to jest SSDI?

SSDI, skrót od „Social Security Disability Insurance”, to finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych federalny program ubezpieczeniowy, który zapewnia pomoc finansową osobom niepełnosprawnym. Zarządzany przez Administrację Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration), SSDI jest zarobkowym świadczeniem, do którego kwalifikuje się osoba pracująca i płacąca podatki Social Security. Oznacza to, że pracownicy i pracodawcy płacą za świadczenia ze swoich podatków Social Security. Osoby muszą przepracować określony czas w ramach zatrudnienia objętego ubezpieczeniem społecznym, aby kwalifikować się do otrzymania świadczeń.

Aby zakwalifikować się do świadczeń SSDI, należy spełnić dwa kryteria: pierwsze to przepracowanie wystarczającej ilości czasu w zawodach objętych ubezpieczeniem społecznym, aby osiągnąć status osoby niepełnosprawnej, a druga zasada to spełnienie definicji niepełnosprawności podanej przez Social Security Administration. SSA ma dość szczegółowe zasady dotyczące niepełnosprawności, np. niepełnosprawność musi być poważna, długotrwała i ograniczać zdolność do pracy. Program SSDI został wprowadzony w życie w 1956 roku, ponad dwie dekady po wprowadzeniu oryginalnej ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Co to jest SS?

Social Security to sam fundament długoterminowego wsparcia finansowego dla niemal każdego Amerykanina. Czym więc dokładnie jest? Social Security to program zainicjowany po raz pierwszy przez prezydenta Franklina D. Roosevelta w 1935 roku, którego celem było zapewnienie pomocy finansowej dla emerytów i osób starszych. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych z 1935 roku stworzyła program Social Security, a także ubezpieczenie od utraty pracy. Teraz, z pewnymi ograniczeniami, 6,2% dochodu pracownika plus kolejne 6,2% podatku od pracodawców idzie na Social Security.

Social Security jest jak twoja siatka wsparcia finansowego, która ma na celu ochronę przed rzeczami, które zagrażają twojej zdolności do przetrwania finansowego, takimi jak starość, emerytura, poważny uraz lub wypadek, który pozostawia cię niezdolnym do pracy. Dlatego też Social Security oferuje szereg świadczeń, które mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe pracownikom, członkom ich najbliższej rodziny, a nawet rozwiedzionym małżonkom. Jest to w zasadzie program ubezpieczeniowy, na który pracownicy płacą poprzez potrącenie z listy płac w miejscu, w którym pracują.Różnica między SSDI a SS

Ustawa

– Social Security Act z 1935 roku stworzył program Social Security, a także ubezpieczenie od utraty pracy. Została ona podpisana przez ówczesnego prezydenta Franklina D. Roosevelta. Ustawa ta ustanowiła program Social Security. Jednak SSDI nie był częścią oryginalnej Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych. Program SSDI został wprowadzony w życie w 1956 roku, ponad dwie dekady po wprowadzeniu oryginalnej Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych. Social Security jest terminem parasolowym dla programów ubezpieczeń na starość, dla osób pozostałych przy życiu oraz dla osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych, prowadzonych przez SSA.Program

– Program Social Security jest podstawą długoterminowego wsparcia finansowego dla prawie każdego Amerykanina. Ale jest to coś więcej niż tylko program emerytalny. Social Security zapewnia wsparcie finansowe przeciwko rzeczom, które zagrażają twojej zdolności do przetrwania finansowego, rzeczom takim jak starość, emerytura, poważny uraz lub wypadek, który pozostawia cię niezdolnym do pracy. SSDI jest federalnym programem ubezpieczeniowym, który zapewnia pomoc finansową osobom niepełnosprawnym.

Korzyści

– Łatwo się przez nie pomylić, ponieważ ich nazwy są dość podobne i oba są prowadzone przez Social Security Administration. Świadczenia Social Security są oparte na zarobkach i chociaż jest znane z zasiłków emerytalnych, zapewnia również renty rodzinne i renty z tytułu niezdolności do pracy. SSDI to zarobione świadczenie, które kwalifikuje osobę pracującą i płacącą podatki Social Security. SSDI obejmuje pracowników, którzy zapłacili do Social Security poprzez regularne wypłaty.

Uprawnienia– Aby zakwalifikować się do otrzymania świadczeń Social Security, musisz mieć co najmniej 62 lata lub więcej, pozostać przy życiu lub być niepełnosprawnym (w tym ślepym). Świadczenia trafiają również do członków rodziny. Aby zakwalifikować się do świadczeń SSDI musisz spełnić dwa kryteria: pierwsze to musisz pracować wystarczająco dużo, aby osiągnąć status niepełnosprawnego, a druga zasada to musisz spełnić definicję niepełnosprawności podaną przez Social Security Administration.

Podsumowanie

Social Security łączy w sobie inne charakterystyczne cechy, których zwykle nie znajdziesz w jednym miejscu. Pamiętaj, że świadczenia są oparte na zarobkach i aby zakwalifikować się do świadczeń, musisz mieć co najmniej 62 lata lub więcej i płacić na poczet świadczeń przez co najmniej 10 lat. Małżonkowie i byli małżonkowie mogą również być uprawnieni do korzystania ze świadczeń na podstawie zarobków partnera. Kwota jest oparta na średnich zarobkach w ciągu całego życia i liczbie zdobytych kredytów pracy. Świadczenia Social Security są gwarantowane i wypłacane na podstawie formuł prawnych.

Co bardziej opłaca się SSDI czy Social Security?

Średnie miesięczne świadczenie Social Security wynosiło 1 543 USD w styczniu 2021 roku. Ponieważ świadczenia Social Security są oparte na zarobkach, niektórzy odbiorcy mogą otrzymać więcej. To samo dotyczy SSDI. Średnia wypłata SSDI wynosi obecnie $1,277 miesięcznie.

W jakim wieku SSDI przekształca się w SS?W wieku emerytalnym, kiedy osiągniesz 65 lat, twoje świadczenia rentowe Social Security przestają być wypłacane i zamieniają się w regularne świadczenia emerytalne Social Security. Twoje świadczenia z tytułu niepełnosprawności automatycznie przekształcają się w świadczenia emerytalne.

Ile wynosi SSDI miesięcznie?

Miesięczne płatności SSDI mogą wynosić średnio od $800 do $1,800. Maksymalnie możesz skorzystać z ponad $3,000 miesięcznie.