Wstęp

Multimetry i oscyloskopy to zarówno narzędzia używane przez elektryków, jak i hobbystów elektrycznych.

Różnią się one możliwościami i precyzją. Tam, gdzie multimetr oferuje znacznie bardziej precyzyjne wartości pomiarowe, oscyloskop oferuje dokładne pomiary napięć i fal w czasie rzeczywistym, a także wzory i klasyfikacje typów fal.

Multimetr jest nieco tańszy od oscyloskopu, ale każde narzędzie oferuje unikalne możliwości, które różnicują potrzebę i zastosowanie dla nich.

Definicja

Multimetr

Multimetrem określa się narzędzie służące do wykonywania bardzo szczegółowych pomiarów napięć, prądów i rezystancji sygnału. W szczególności mierzy sygnały nieciągłe z ogromną dokładnością.

Oscyloskop

Oscyloskop jest zdefiniowany jako narzędzie, które służy do wizualnego wyświetlania fal. Ma to na celu pokazanie kształtów fal, wartości fali oraz siły sygnału.

Używa

Multimetr

Multimetr jest świetny, jeśli chodzi o dokładność.

Oprócz zastosowania do ogólnych pomiarów i testów na linii frontu, multimetr posiada również zaawansowane funkcje. Obejmuje to określone testy i zaawansowane funkcje, takie jak szybkie minimalne i maksymalne pomiary, przewodność, funkcje rejestrowania, względne odniesienia i szerokość impulsu.Multimetr jest również przydatny do sprawdzania, czy diody i tranzystory w obwodach elektrycznych są sprawne.

Oscyloskop

Oscyloskop jest przeznaczony do intensywnej pracy inżynierskiej i skomplikowanych zadań.Oscyloskopy są używane do pomiaru silników i szerokich pasm. Nie mają one takiego poziomu dokładności jak multimetr, ale oferują znacznie większą szybkość i skomplikowany poziom szczegółowości.

Głęboki poziom szczegółowości oznacza również, że oscyloskop może mierzyć jak napięcia zmieniają się w czasie. Innymi słowy, fale mogą być wykreślane na wykresie. Jest to szczególnie przydatne w analizie sygnałów.

Specyfikacje i potencjalne ograniczenia

Multimetr

Chociaż multimetry są bardzo wszechstronne, są ograniczone w zakresie oferowanych funkcji. Na przykład, multimetr nie może mierzyć zmian napięcia w czasie. Nie może również mierzyć sygnałów z dużą dokładnością lub wyświetlać intensywności sygnału, który może zakłócać obwód.

Multimetr mierzy jednostki w hercach i woltach.Jednak multimetry są znacznie częściej używane, ponieważ są istotne w wielu dziedzinach. Obszary te obejmują kontrolę zwarć elektrycznych i pomiar prądu. W niektórych przypadkach multimetr może nawet mierzyć temperaturę.

Multimetr jest uważany za najbardziej podstawowe i krytyczne narzędzie, którego potrzebują wszyscy elektrycy.

Oscyloskop

Oscyloskopy są znacznie droższe niż multimetry. Wynika to najprawdopodobniej z ich złożoności i zaawansowanych możliwości. Specyfikacja oscyloskopu pozwala na pomiary w czasie rzeczywistym kształtu fali, amplitudy i dokładnej częstotliwości fali.Oscyloskop mierzy płynący prąd w woltach.

Narzędzia te mogą również rozróżniać rodzaje kontrolowanych fal, takich jak fale sinusoidalne, fale kwadratowe i fale piłokształtne. Jest to funkcja, której nie może zaoferować multimetr.

PodsumowanieOscyloskopy i multimetry to niezbędne narzędzia w skrzynkach elektryków i entuzjastów elektryki.

Multimetr różni się od oscyloskopu tym, że multimetr zapewnia dokładny odczyt pojemności, napięcia i prądu w formacie liczbowym. Oscyloskop natomiast pokazuje precyzyjne pomiary fal pod względem kształtu, wielkości i rodzaju.

Multimetr mierzy w hercach i woltach, gdzie oscyloskop mierzy tylko sinowolty.

Zarówno multimetr, jak i oscyloskop oferują funkcje pomiarowe, ale oscyloskop jest droższy ze względu na złożoność funkcji.