Wyleczenie jest wtedy, gdy choroba lub zaburzenie jest całkowicie naprawione. Leczenie to zarządzanie dolegliwością w celu zmniejszenia objawów i jest sposobem na próbę osiągnięcia wyleczenia.

Co to jest lekarstwo?

Definicja:

Wyleczenie to sytuacja, gdy stan chorobowy zostaje całkowicie rozwiązany.

Metody:

Leki i operacje mogą pomóc w doprowadzeniu do wyleczenia niektórych problemów medycznych.

Przykłady:

Zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie pęcherzyka żółciowego mogą być wyleczone, ponieważ dotknięty nimi organ jest usuwany chirurgicznie. Bardziej drobne schorzenia, takie jak pieprzyk na skórze, również mogą być wycięte chirurgicznie.

Metody na przyszłość:

Badania nad nanotechnologią i terapią genową sugerują, że mogą one zostać wykorzystane do leczenia obecnie nieuleczalnych chorób. Nanotechnologia wykorzystująca cząsteczki złota może potencjalnie leczyć infekcje bakteryjne. Terapia genowa jest badana jako możliwe lekarstwo na HIV.

Co to jest leczenie?

Definicja:

Leczenie to sposób pomagający złagodzić objawy stanu chorobowego i jest sposobem na próbę zarządzania lub wyleczenia stanu chorobowego.

Metody:Istnieje wiele procedur, które mogą być stosowane w leczeniu problemów medycznych i chorób. Zmiany stylu życia i leki są często pierwszym wyborem dla wielu zaburzeń, takich jak cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi. W przypadku raka istnieje wiele opcji, w tym chemioterapia, promieniowanie, immunoterapia i chirurgia.Przykłady:

Wielu dolegliwości nie da się wyleczyć, ale da się je leczyć. Cukrzyca i nadciśnienie nie są wyleczalne, ale można je kontrolować poprzez dietę, ćwiczenia i leki. Rak jest skupiskiem chorób, które nie są uleczalne. Jednak osoba może przejść w remisję, która jest, gdy objawy choroby są zmniejszone. Wielu lekarzy nie uważa tego za całkowite wyleczenie.

Metody na przyszłość:

Nowe sposoby leczenia problemów takich jak rak są zawsze badane. Inteligentne dostarczanie leków za pomocą systemów nanotechnologicznych jest jednym z pomysłów, które badacze mają na celu zmniejszenie poważnych skutków ubocznych chemioterapii. Przeszczepy komórek macierzystych są potencjalnym sposobem leczenia cukrzycy. Koncepcja polega na tym, że komórki wysepek mogłyby być przeszczepiane do trzustki jako zamiennik dla komórek, które nie funkcjonują.

Różnica pomiędzy Cure a Treatment?

Definicja

Wyleczenie to sytuacja, w której zdrowie zostaje przywrócone po wystąpieniu problemu zdrowotnego. Leczenie jest wtedy, gdy jakiś rodzaj metody jest stosowany do poprawy stanu zdrowia i pomaga złagodzić objawy.

MetodyW niektórych przypadkach wyleczenie można osiągnąć dzięki operacji. Istnieje wiele dostępnych metod leczenia, w tym leki, chemioterapia, promieniowanie, immunoterapia i chirurgia.

Przykłady

Dwa przykłady warunków, które mogą być wyleczone są zapalenie pęcherzyka żółciowego i zapalenie wyrostka robaczkowego. Przykłady niektórych warunków, które można leczyć, obejmują raka, HIV, nadciśnienie i cukrzycę.

Metody przyszłości

Nanotechnologia i terapia genowa mogą w przyszłości leczyć niektóre zaburzenia. Nanonośniki i terapia komórkami macierzystymi mogą w przyszłości być stosowane w leczeniu niektórych problemów medycznych.

KorzyściLekarstwo przywraca zdrowie danej osoby. Zabiegi pomagają złagodzić objawy.

Wady

Aby doprowadzić do wyleczenia, konieczne może być usunięcie jakiegoś organu. Zabiegi mogą nie przynieść wyleczenia i mogą być potrzebne długoterminowo.

Streszczenie Cure Vs. Treatment

  • Lekarstwo jest wtedy, gdy zdrowie jednostki jest przywrócone, ponieważ ich stan medyczny jest rozwiązany.
  • Leczenie to pewien rodzaj metody stosowanej w celu leczenia objawów dolegliwości i próby osiągnięcia wyleczenia.
  • Wielu stanów chorobowych nie da się wyleczyć, ale można je kontrolować za pomocą metod leczenia.