Artykuł I, sekcja 10 Konstytucji Stanów Zjednoczonych nakłada ograniczenia na uprawnienia stanów. Stany nie mogą zawierać sojuszy z obcymi rządami, wypowiadać wojny, bić pieniędzy ani nakładać ceł na import lub eksport.