W programie Excel często trzeba szukać danych w tabeli, co czasami może być gorączkowe, zwłaszcza w przypadku dużych tabel baz danych. Excel jest najczęściej używanym oprogramowaniem arkusza kalkulacyjnego, który nie tylko obsługuje podstawowe obliczenia danych, ale jest w stanie analizować duże zestawy danych. Excel wykorzystuje wiele funkcji do analizy dużych zbiorów danych, a dwie najbardziej powszechne funkcje, z którymi większość modelarzy jest prawdopodobnie zaznajomiona, to HLOOKUP i VLOOKUP. Obie są wbudowanymi funkcjami Excela, które pozwalają na wyszukiwanie danych w bardzo dużej bazie danych. „H” w HLookup oznacza poziom, podczas gdy „V” w VLookup oznacza pion. Chociaż obie funkcje mają swój sprawiedliwy udział w punktach wyróżniających, łatwo jest popełnić błąd z funkcjami.

Co to jest Hlookup?

Funkcja HLookup, skrót od Horizontal Lookup function, jest jedną z wbudowanych funkcji lookup w programie Excel, używaną do znajdowania wartości w poziomie przez zestaw wierszy w tabeli. Funkcja ta jest podobna do funkcji VLookup, z tym że jest używana, gdy dane są zestawione w wierszach zamiast w kolumnach. Funkcja ta wyszukuje wartość w górnym wierszu tabeli i zwraca odpowiadającą jej wartość z innego wiersza tabeli. Funkcja ta używa czterech argumentów: Lookup_Value, Table_Array, Row_Index oraz Range_Lookup. Zwraca ona wartość w tablicy na podstawie dwóch argumentów funkcji i może przyjmować jako argumenty zarówno ciągi znaków jak i liczby. True odnosi się do przybliżonego dopasowania do wartości lookup, podczas gdy False odnosi się do dokładnego dopasowania.

Co to jest Vlookup?

Funkcja VLookup, czyli Lookup pionowy, jest najpopularniejszą i najstarszą formułą lookup używaną w programie Excel do wyszukiwania określonych informacji lub danych w arkuszu kalkulacyjnym. Przykładem może być wyszukiwanie ceny określonego towaru z długiej listy produktów wraz z cenami. W przeciwieństwie do funkcji HLookup jest ona używana, gdy dane są wyszczególnione w kolumnach, a nie w wierszach, i wykonuje pionowy lookup przez kolumny w tabeli. Wyszukuje wartość w najbardziej wysuniętej na lewo kolumnie tabeli i zwraca wartość dla przybliżonych dopasowań. Może to być zarówno TRUE jak i FALSE.

Różnica pomiędzy HLookup a VLookup

  1. Funkcja HLookup w stosunku do Vlookup

Obie są wbudowanymi funkcjami używanymi do wyszukiwania określonych wartości w bardzo dużym zbiorze danych za pomocą formuł lookup w programie Excel. Funkcja HLOOKUP, czyli lookup poziomy, w programie Excel służy do wykonywania poziomego lookupu przez zestaw wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Najprościej mówiąc, funkcja HLOOKUP przeszukuje wiersze w poziomie, aby pobrać dane z określonego wiersza w tabeli. Z kolei VLOOKUP, czyli funkcja vertical lookup, jest raczej używana, gdy dane są zestawione w kolumnach zamiast w wierszach. Jest ona podobna do funkcji HLOOKUP, z tą różnicą, że wykonuje pionowe przeszukiwanie kolumn w arkuszu kalkulacyjnym.

Składnia HLookup Vs. Vlookup

Składnia HLookup jest = HLookup (Lookup_Value, Table_Array, Row_Index, {Range_Lookup}). „Lookup_Value” odnosi się do wartości, którą użytkownik próbuje wyszukać; „Table_Array” odnosi się do tabeli lub zakresu, z którego należy pobrać dane; „Row_Index” odnosi się do poziomego wiersza, w którym użytkownik szuka danych; a „Range_Lookup” jest opcjonalnym argumentem Boolean, który określa dokładne dopasowanie lub przybliżone dopasowanie do „True” lub „False”.Składnia VLookup to = VLookup (Lookup_Value, Table_Array, Col_Index, {Range_Lookup}). „Lookup_Value” odnosi się do wartości, której szukasz w tabeli; „Table_Array” odnosi się do tabeli lub zakresu komórek, z których szukasz, aby pobrać dane; „Col_Index” odnosi się do pionowej kolumny, z której należy pobrać dane; i wreszcie „Range_Lookup” jest opcjonalnym argumentem, który określa, czy wartość jest dokładnym dopasowaniem lub przybliżonym dopasowaniem. True odnosi się do przybliżonego dopasowania do wartości lookup, podczas gdy False odnosi się do dokładnego dopasowania.

Proces HLookup Vs. Vlookup

Funkcja VLookup szuka wartości pionowo w najbardziej lewej kolumnie tabeli lub zestawu danych i zwraca sąsiednią wartość z innej kolumny związaną z wartością lookup. Służy do znalezienia dokładnego dopasowania do wartości lookup, a jeśli dokładne dopasowanie nie zostanie znalezione, może zwrócić przybliżone dopasowanie do wartości lookup. Funkcja HLookup, przeciwnie, szuka wartości poziomo w górnym wierszu tabeli i zwraca odpowiadającą jej wartość z innego wiersza tabeli. Jest bardzo podobna do funkcji VLookup, z tym że tworzy looki poziome.

Podsumowanie HLookup Vs. VLookupPodczas gdy obie funkcje VLookup i HLookup są używane w programie Excel do wyszukiwania i pobierania poprawnych wartości z tabeli lookup na podstawie wprowadzonych wartości, nie są one wykonane jako równoważne i nadają się do konkretnych okoliczności. Podczas gdy VLookup jest najbardziej popularną i najstarszą formułą lookup w Excelu używaną do wykonywania pionowych looku przez kolumnę w tabeli, funkcja HLookup jest używana, gdy dane są wymienione w wierszach zamiast kolumn i wyszukuje wartość poziomo przez wiersze. Każda funkcja wykorzystuje cztery argumenty jako fragmenty danych, aby łatwo i sprawnie zlokalizować dane w bardzo dużym zbiorze danych. Ponieważ dane są w większości ułożone w kolumnach, funkcja VLookup jest częściej używana przez modelarzy w porównaniu z funkcją HLookup.