Prezydent Andrew Johnson został powiadomiony o wysłaniu poprawki do stanów w celu ratyfikacji i publicznie wyraził swoją dezaprobatę. Aprobata Kongresu – i sprzeciw prezydenta – doprowadziły do dwuletniej walki między prezydentem Johnsonem a Partią Republikańską o ratyfikację 14. poprawki.