Etyka opiera się na zasadach: służenia interesom konsumentów usług prawnych. działania w interesie sprawiedliwości. działania w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami moralnymi.