Sądy stanowe System sądowy Teksasu ma trzy poziomy: trial, appellate i supreme. Procesowy: Sądy szczebla próbnego, czyli lokalne, są najliczniejsze, składają się z ponad 450 stanowych sądów okręgowych, ponad 500 sądów okręgowych, ponad 800 sądów typu Justice of the Peace i ponad 900 sądów miejskich.