Ustawy Oregonu to projekty uchwalane przez Izbę i Senat podczas każdej sesji legislacyjnej. Ustawy Oregonu są często nazywane „ustawami sesyjnymi”. Każdy zapisany projekt ustawy zatwierdzony przez gubernatora ma przypisany przez sekretarza stanu numer rozdziału Ustaw Oregonu.