Kalendarium najważniejszych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. (Powszechna Deklaracja) …
  • Konwencja o ludobójstwie z 1948 r. …
  • Konwencja dotycząca uchodźców z 1951 r. …
  • Konwencja o dyskryminacji w zatrudnieniu z 1960 r. …
  • Konwencja o dyskryminacji rasowej z 1966 roku. …
  • Pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 1966 r.