Uchwalona przez Senat 8 czerwca 1866 roku, a ratyfikowana dwa lata później, 9 lipca 1868 roku, Czternasta Poprawka przyznawała obywatelstwo wszystkim osobom „urodzonym lub naturalizowanym w Stanach Zjednoczonych”, w tym osobom wcześniej zniewolonym, i zapewniała wszystkim obywatelom „równą ochronę w świetle prawa”, rozszerzając postanowienia …