„We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equalall Men are created equalDrugi akapit Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych zaczyna się następująco: „Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że zostali obdarzeni przez swojego Stwórcę pewnymi niezbywalnymi prawami, że wśród nich jest Życie, Wolność i Poszukiwanie Szczęścia.