Każdy Artykuł zawiera różne Sekcje i Klauzule, które pomagają uporządkować dokument. Poprawki to dodatki i zmiany, które zostały wprowadzone do Konstytucji od czasu jej ratyfikacji.