Zaczynając od ustalenia podstawowego rozumienia tego, co oznaczają „prawa człowieka”, Donnelly prowadzi do swojego głównego założenia, że prawa człowieka są równe, niezbywalne i uniwersalne, nawet z uwzględnieniem relatywizmu międzykulturowegoRelatywizm kulturowyRelatywizm kulturowy to idea, że przekonania i praktyki danej osoby powinny być rozumiane w oparciu o jej własną kulturę. Zwolennicy relatywizmu kulturowego twierdzą również, że normy i wartości jednej kultury nie powinny być oceniane przy użyciu norm i wartości innej kultury.