Klauzula jurysdykcji wyłącznej przewiduje, że sądy tylko jednego kraju będą mogły rozpatrywać spory wynikające z umowy. Zapewnia to wirtualną pewność co do miejsca rozstrzygnięcia sporu, ale również ogranicza strony do rozstrzygania sporów w wybranej jurysdykcji.