Frederick został zawieszony na 10 dni za naruszenie zasad szkolnych zakazujących popierania używania nielegalnych narkotyków. Sąd Okręgowy USA dla Dystryktu Alaski w Juneau orzekł za dyrektora, twierdząc, że działanie Fredericka nie było chronione przez Pierwszą Poprawkę.