Orzecznictwo (lub precedens sądowy) to prawo stanowione przez sądy i rozstrzygane przez sędziów. Precedens sądowy działa zgodnie z zasadą stare decisis, która dosłownie oznacza „trwanie przy decyzjach”.