Posłużyła ona za podstawę kodyfikacji praw człowieka na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Mimo że nie jest wiążący, wiele jego postanowień cieszy się tak niekwestionowanym uznaniem, że można je uznać za część zwyczajowego prawa międzynarodowego, a zatem za powszechnie obowiązujące.