Żadne Państwo nie może ustanawiać ani egzekwować prawa, które ograniczałoby przywileje lub immunitety obywateli Stanów Zjednoczonych; żadne Państwo nie może też pozbawić nikogo życia, wolności lub własności bez należytego procesu sądowego; nie może też odmówić żadnej osobie w obrębie swojej jurysdykcji równej ochrony praw.