I jako pierwsza udana deklaracja niepodległości w historii świata, jej przykład pomógł zainspirować niezliczone ruchy na rzecz niepodległości, samostanowienia i rewolucji po 1776 roku.