Dopiero po naciskach przeciwników nowego rządu narodowego przyjęto pierwsze 10 poprawek – ale większość z tych „antyfederalistów” była rozczarowana Bill of Rights.