Głównym argumentem Deklaracji Praw i Żalów była koncepcja „no taxation without representation”. Argumentem tym było…