rzeczownik. klauzula w instrumencie prawnym, ustawie itp. przewidująca określoną kwestię; postanowienie; zastrzeżenie. dostarczanie lub zaopatrywanie w coś, zwłaszcza w żywność lub inne artykuły pierwszej potrzeby. wcześniejsze uzgodnienie lub przygotowanie, np. w celu wykonania czegoś, zaspokojenia potrzeb, dostarczenia środków itp.