Aby sprawdzić status lub poprosić o kopię ustawy, potrzebujesz numeru ustawy lub prawa publicznego. Numery składają się z alfabetycznego skrótu (oznaczającego gałąź Kongresu, która stworzyła ustawę, oraz typ ustawy) oraz unikalnego numeru. Przykłady można znaleźć w The Key to Legislative Citations.