Są to wcześniejsze decyzje sądu, które choć nie wiążą sądu w kolejnych sprawach, mogą wpłynąć na decyzję sędziego, jeśli zasady prawne i rozumowanie podane w poprzednim orzeczeniu są istotne dla obecnej sprawy. W tym przypadku poprzednia decyzja jest perswazyjnym precedensem.