Sąd Okręgowy uznał, że Ustawa narusza Klauzulę Ustanowienia, stwierdzając, że sprzyja ona „nadmiernemu uwikłaniu” pomiędzy rządem a religią. Ponadto, dwóch sędziów uznało, że ustawa miała niedopuszczalny efekt udzielenia „znaczącej pomocy przedsiębiorstwu religijnemu”. 316 F. Supp. 112.