Ratyfikowany przez ten stan w czerwcu 1866 roku. Ratyfikacja ogłoszona przez Sekretarza Stanu, 28 lipca 1868 r. Sekcja 1. Ani Stany Zjednoczone, ani żaden Stan nie może odmówić obywatelom Stanów Zjednoczonych prawa do głosowania ani go ograniczyć z powodu rasy, koloru skóry lub wcześniejszego stanu niewoli.