II artikla, 4. jakso: Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista. Ks. esim. Const.

Kuka voi nostaa syytteen?

Perustuslaki antaa edustajainhuoneelle yksinomaisen vallan nostaa syytteen virkamiestä vastaan, ja sen mukaan senaatti on ainoa oikeusistuin syytteen nostamista koskevissa oikeudenkäynneissä.

Mitä valtion virkamiehiä ei voida asettaa syytteeseen?

Presidentti, varapresidentti, korkeimman oikeuden jäsenet, perustuslakivaliokuntien jäsenet ja oikeusasiamies voidaan erottaa virasta, jos hänet on asetettu syytteeseen ja hänet on tuomittu syyllisestä perustuslain rikkomisesta, maanpetoksesta, lahjonnasta, lahjonta- ja lahjontarikoksesta, muusta törkeästä rikoksesta tai julkisen vallan pettämisestä.

Ketä ei voida asettaa syytteeseen?

Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista.

Voidaanko senaattori asettaa syytteeseen?

Tämä eroaa valtuuksista, joita senaatilla on liittovaltion toimeenpanovallan ja oikeuslaitoksen virkamiehiin nähden: senaatti päätti vuonna 1798, että senaattoreita ei voida asettaa syytteeseen vaan ainoastaan erottaa, kun se keskusteli jo erotetun William Blountin mahdollisesta syytteeseenpano-oikeudenkäynnistä.

Voiko tuomareita asettaa syytteeseen?

III artiklan mukaiset tuomarit voidaan erottaa virasta vain, jos edustajainhuone asettaa heidät syytteeseen ja senaatti tuomitsee heidät. Perustuslain mukaan tuomareiden palkkaa ei voida alentaa heidän toimiessaan.

Voidaanko kabinetin jäsen asettaa syytteeseen?Yhdysvallat, 520 U.S. 651, 663 (1997). Jos oletetaan, että tätä oikeuskäytäntöä käytetään ohjeena päätettäessä, kuka on syytteeseen asetettava siviiliviranomainen, vaikuttaa siltä, että työntekijät eivät ole syytteeseen asetettavia, kun taas pääviranhaltijat, kuten kabinettitason toimeenpanevan ministeriön johtaja, ovat.

Kuka voi osallistua presidentin viraltapanoon?

Presidentin syyttämistä koskeva päätöslauselma on hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentin jäsenten kokonaismäärästä. Sen jälkeen se lähetetään toiseen edustajainhuoneeseen. Toinen edustajainhuone tutkii esitetyt syytteet.Voidaanko oikeusministeri asettaa syytteeseen?

Valtakunnansyyttäjät. Vaikka kabinettisihteereihin kohdistuvat syytteeseenpanomenettelyt ovat erittäin harvinaisia, mikään virka ei ole herättänyt edustajainhuoneessa niin paljon vihaa kuin oikeusministerin virka. 2000-luvun ensimmäisen viidesosan aikana prosessin kohteeksi on joutunut peräti kolme oikeusministeriä.

Voiko kongressin jäsenen erottaa?

Yhdysvaltojen perustuslain (I artiklan 5 pykälän 2 momentti) mukaan ”jokainen edustajainhuone [kongressin edustajainhuone] voi päättää menettelytapasäännöistä, rangaista jäseniään epäsäännöllisestä käytöksestä ja kahden kolmasosan suostumuksella erottaa jäsenen”. Erottamismenettelyt eroavat jonkin verran edustajainhuoneen ja

Voidaanko korkeimman oikeuden tuomari asettaa syytteeseen?

Korkeimman oikeuden tuomarit voidaan asettaa syytteeseen Yhdysvaltain perustuslain mukaan, jonka mukaan presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltain siviilivirkamiehet voidaan asettaa syytteeseen. Perustuslain 1 pykälän mukaan ”senaatilla on kuitenkin yksinomainen valta käsitellä kaikkia syytteeseenpanoja …”.

Kuka ei osallistu presidentinvaaleihin?Vastaus: Ei. Vain parlamentin molempien huoneiden ja osavaltioiden lainsäädäntöelinten vaaleilla valitut jäsenet ovat presidentinvaalien vaalilautakunnan jäseniä. Siksi ehdokkaiksi nimetyt jäsenet eivät voi äänestää näissä vaaleissa. [ks. perustuslain 54 artikla.]

Miten kuvernööri voidaan erottaa?

Erottaminen presidentin toimesta, jonka alaisuudessa kuvernööri toimii. Kuvernöörien erottaminen ilman pätevää syytä ei ole sallittua. Presidentin velvollisuutena on kuitenkin erottaa kuvernööri, jonka toimet ovat tuomioistuinten mukaan perustuslain vastaisia ja vilpillisiä.

Millä perusteella presidentti voidaan asettaa syytteeseen?

Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista.

Voiko Yhdysvaltain presidentti hajottaa kongressin?

Yhdysvaltain perustuslaki ei salli kongressin hajottamista, vaan sallii sen sijaan Yhdysvaltain presidentin suorittaman proroggaation, kun kongressi ei pääse sopimukseen keskeyttämisajankohdasta.

Voidaanko senaattorit asettaa syytteeseen ja erottaa?Jos liittovaltion virkamies syyllistyy rikokseen tai toimii muutoin epäasiallisesti, edustajainhuone voi nostaa syytteen – virallisen syytteen – kyseistä virkamiestä vastaan. Jos virkamies tämän jälkeen tuomitaan senaatin syyttämisoikeudenkäynnissä, hänet erotetaan virastaan.

Mikä on 2/3-sääntö hallituksessa?

Kahden kolmasosan enemmistö tarkoittaa, että ehdotuksen tai ehdokkaan puolesta annettujen äänten määrän on oltava vähintään kaksi kertaa suurempi kuin sitä vastaan annettujen äänten määrän. Jos kahden kolmasosan enemmistö on kvalifioimaton, se tarkoittaa aina yksinkertaista kahden kolmasosan enemmistöä.

Voidaanko kuvernööri asettaa syytteeseen?

Useimmat osavaltioiden lainsäätäjät voivat syyttää osavaltion virkamiehiä, myös kuvernööriä, osavaltioidensa perustuslain mukaisesti.

Voidaanko oikeusministeri asettaa syytteeseen?

Valtakunnansyyttäjät. Vaikka kabinettisihteereihin kohdistuvat syytteeseenpanomenettelyt ovat erittäin harvinaisia, mikään virka ei ole herättänyt edustajainhuoneessa niin paljon vihaa kuin oikeusministerin virka. 2000-luvun ensimmäisen viidesosan aikana prosessin kohteeksi on joutunut peräti kolme oikeusministeriä.

Voidaanko liittovaltion tuomareita asettaa syytteeseen?

Liittovaltion tuomarit voidaan erottaa vain, jos edustajainhuone asettaa heidät syytteeseen ja senaatti tuomitsee heidät. Tuomareiden ja tuomareiden toimikausi ei ole määräaikainen, vaan he ovat virassaan kuolemaan, eläkkeelle siirtymiseen tai senaatin tuomitsemiseen asti.

Ketä seuraavista henkilöistä ei voida asettaa syytteeseen?Intian yleinen tilintarkastaja ja tilintarkastaja
Oliko tästä vastauksesta apua?

Voidaanko kabinetin jäsen asettaa syytteeseen?

Yhdysvallat, 520 U.S. 651, 663 (1997). Jos oletetaan, että tätä oikeuskäytäntöä käytetään ohjeena päätettäessä, kuka on syytteeseen asetettava siviiliviranomainen, vaikuttaa siltä, että työntekijät eivät ole syytteeseen asetettavia, kun taas pääviranhaltijat, kuten kabinettitason toimeenpanevan ministeriön johtaja, ovat.

Voidaanko korkeimman oikeuden tuomari asettaa syytteeseen?

Korkeimman oikeuden tuomarit voidaan asettaa syytteeseen Yhdysvaltain perustuslain mukaan, jonka mukaan presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltain siviilivirkamiehet voidaan asettaa syytteeseen. Perustuslain 1 pykälän mukaan ”senaatilla on kuitenkin yksinomainen valta käsitellä kaikkia syytteeseenpanoja …”.

Ketä seuraavista henkilöistä parlamentti ei voi erottaa?

Osavaltion lainsäätäjä tai parlamentti ei voi erottaa kuvernööriä virastaan.

Kuka voidaan erottaa viraltapanolla?Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista.

Kuka voi osallistua presidentin viraltapanoon?

Presidentin syyttämistä koskeva päätöslauselma on hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentin jäsenten kokonaismäärästä. Sen jälkeen se lähetetään toiseen edustajainhuoneeseen. Toinen edustajainhuone tutkii esitetyt syytteet.

Kuka seuraavista voi erottaa valtion hallituksen tehtävästään?

Poistaminen. Kuvernöörin toimikausi on tavallisesti viisi vuotta, mutta se voidaan päättää aikaisemmin: Presidentti, jonka palveluksessa kuvernööri on, erottaa hänet. Kuvernöörin erottaminen ilman pätevää syytä ei ole sallittua.

Ketä seuraavista ei nimitä kuvernööri?Oikea vastaus on osavaltioiden pääministerit. Osavaltioiden pääministerit nimittää kuvernööri eikä presidentti, kun taas kuvernöörin nimittää presidentti.

Onko kuvernööri osa osavaltion lainsäätäjää?

Kuvernööriksi voidaan nimittää henkilö, joka on Intian kansalainen ja joka on täyttänyt 35 vuotta (157 artikla). Kuvernööri ei saa olla lainsäätäjän tai parlamentin jäsen, hänellä ei saa olla voittoa tuottavaa virkaa, ja hänellä on oikeus palkkioihin ja korvauksiin.

Kuka on valtion toimeenpaneva päämies?

Kuvernööri
Valtion toimeenpaneva elin koostuu kuvernööristä ja ministerineuvostosta, jota johtaa pääministeri. Presidentti nimittää osavaltion kuvernöörin viideksi vuodeksi, ja hän hoitaa virkaansa mielensä mukaan.

Kenellä on hallituksen tärkein ja vaikutusvaltaisin asema?

Pääministeri
Vaihtoehto C) Pääministeri – on oikea vastaus, koska pääministerillä on hallituksen tärkein ja vaikutusvaltaisin asema.

Kuka on hallituksen korkein virkamies?

Presidentti on sekä valtionpäämies että Amerikan yhdysvaltojen hallituksen päämies ja asevoimien ylipäällikkö.