Amerikan vallankumous johtui pääasiassa siitä, että siirtokunnat vastustivat Britannian pyrkimyksiä lisätä siirtokuntien valvontaa ja saada ne maksamaan kruunulle takaisin Ranskan ja intiaanien sodan (1754-63) aikana tapahtuneesta kruunun puolustuksesta.

Miksi siirtolaiset kapinoivat ja julistautuivat itsenäisiksi?

Vallankumous alkaa
1770-luvun alussa yhä useammat siirtolaiset vakuuttuivat siitä, että parlamentti aikoi viedä heidän vapautensa. Itse asiassa amerikkalaiset näkivät, että sorto ja korruptio lisääntyivät kaikkialla maailmassa. Parlamentti halusi määrätietoisesti saada kurittomat amerikkalaiset alamaisensa kuriin.

Mitkä ovat kolme syytä, miksi siirtolaiset kapinoivat?

MIKSI SIIRTOLAISET KAPINOIVAT? Pohjois-Amerikkaan asettuneet ihmiset arvostivat henkilökohtaista vapautta. Monet heistä olivat lähteneet Euroopasta voimakkaiden uskonnollisten tai poliittisten näkemystensä vuoksi. He protestoivat, kun Britannian hallitus määräsi heille veroja kuulematta siirtomaiden paikallisia hallintoelimiä.

Mitkä tapahtumat saivat siirtolaiset kapinoimaan ja taistelemaan itsenäisyyden puolesta?

Sisältö

  • Leimalaki (maaliskuu 1765)
  • Townshend-säädökset (kesä-heinäkuu 1767)
  • Bostonin verilöyly (maaliskuu 1770)
  • Bostonin teejuhlat (joulukuu 1773)
  • Pakkot (maaliskuu 1774)
  • Lexington ja Concord (huhtikuu 1775) kaupungit (lokakuu 1775-tammikuu 1776)


Mitkä olivat itsenäisyysjulistuksen tärkeimmät syyt?

Sen tavoitteena oli koota joukot yhteen, voittaa ulkomaisia liittolaisia ja ilmoittaa uuden maan perustamisesta. Johdantolauseessa mainitaan julistuksen päätarkoitus eli selittää siirtolaisten oikeus vallankumoukseen.

Mitkä olivat tärkeimmät syyt siihen, että siirtolaiset tunsivat tarvetta kapinaan?Vuosien 1763 ja 1776 välillä tapahtui paljon. Siirtolaiset kokivat, että heitä verotettiin epäoikeudenmukaisesti, että heitä vahdittiin kuin lapsia ja että heidän pyrkimyksiään puuttua epäkohtiin ei otettu huomioon. Uskonnolliset kysymykset nousivat pintaan, poliittiset ihanteet kiteytyivät, ja kuten aina, talous oli monien keskustelujen ydin.

Milloin siirtolaiset alkoivat kapinoida?

Brittiläisten joukkojen ja siirtokuntien miliisimiesten väliset yhteenotot Lexingtonissa ja Concordissa huhtikuussa 1775 käynnistivät aseellisen konfliktin, ja seuraavana kesänä kapinalliset kävivät täysimittaista sotaa itsenäisyytensä puolesta.