Miten voit lisätä laillista valtaa?

4 vinkkiä laillisen voiman aseman kanssa Ymmärrä asema. Voimapaikan ylläpitäminen vaatii perusteellisen ymmärryksen siitä, mikä on roolisi ja miksi olet siinä roolissa. ... Käytä muun tyyppistä voimaa. Tässä maailmassa on…

Read More

Mitkä olivat federalistien huolenaiheet?

Mitkä olivat keskeiset kysymykset federalistien ja anti-federalistien välillä? Suuressa keskustelussa oli kaksi osapuolta: federalistit ja anti-federalistit. Federalistit halusivat ratifioida perustuslain, anti-federalistit eivät. Yksi näiden kahden puolueen tärkeimmistä kiistakysymyksistä koski Bill…

Read More

Mikä on toinen sana sanalle reframe?

Mikä on toinen sana sanalle reframe? uudelleen työstääuudelleenarvioidakiillottaaharkita uudelleenuusintatarkastellauusinta-arvioidauudistaauudelleenarvioidauusintatarkastellauudelleenarvioida Mikä on synonyymi sanalle reframe? Reframe -sanoihin liittyvät sanat uudelleenarvioida, uudelleen tutkia, uudelleen suunnitella, uudelleen miettiä, uudelleen arvioida, uudelleen kuvata, uudelleen…

Read More

Mikä on Whig?

Mitä Whig edusti? Amerikkalainen poliittinen puolue, joka perustettiin 1830-luvulla vastustamaan presidentti Andrew Jacksonia ja demokraatteja. Whigit kannattivat suojatulleja, kansallista pankkitoimintaa ja liittovaltion tukea sisäisiin parannuksiin. Ovatko whigit liberaaleja vai konservatiiveja?…

Read More

Ketkä olivat Watergate-skandaalin tärkeimmät toimijat?

Keitä olivat Watergate-skandaalin toimijat? Maaliskuun 1. päivänä 1974 Washingtonissa toimiva suuri valamiehistö nosti syytteen useita Nixonin entisiä avustajia vastaan, jotka tulivat tunnetuiksi nimellä "Watergate-seitsemän" -H. R. Haldeman, John Ehrlichman, John…

Read More

Miten fasismi nousi Euroopassa?

Fasismi syntyi Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun monet ihmiset kaipasivat kansallista yhtenäisyyttä ja vahvaa johtajuutta. Italiassa Benito Mussolini käytti karismaattisuuttaan perustamaan voimakkaan fasistisen valtion. Benito Mussolini keksi termin "fasismi" vuonna…

Read More

Kuka oli George Bushin ulkoministeri?

Condoleezza Rice toimi Yhdysvaltain ulkoministerinä George W. Bushin aikana. Kuka oli George W. Bushin ensimmäinen puolustusministeri? HallintoBushin kabinettiToimistoNimiKansantalousministeriJohn W. SnowHenry Paulson2006-2009PuolustusministeriDonald Rumsfeld Keitä olivat George W. Bushin neuvonantajat? Presidentin tärkeimmät…

Read More

Mistä Nixonia syytettiin Quizlet?

Nixon asetettiin syytteeseen, koska hän oli peitellyt Watergate-skandaaliWatergate-skandaaliWatergate-skandaali oli suuri poliittinen skandaali Yhdysvalloissa, joka koski Yhdysvaltain presidentin Richard Nixonin hallintoa vuosina 1972-1974 ja joka johti Nixonin eroon. Mistä Nixonia syytettiin…

Read More

Mikä on vasta-argumentin tarkoitus?

Vasta-argumentti on tavallinen akateeminen liike, jota käytetään argumentoivissa esseissä, koska se osoittaa lukijalle, että pystyt ymmärtämään ja kunnioittamaan argumentin eri puolia. Mikä on vasta-argumentin vastavaatimuksen tarkoitus? Mikä on vastakanteen päätarkoitus?…

Read More

Mitä globalismi on Manfred Stegerin mukaan?

Manfred Steger, Havaijin yliopiston Manoan globaalitutkimuksen professori, väittää, että globalisaatiolla on neljä pääulottuvuutta: taloudellinen, poliittinen, kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus, joihin kuhunkin luokkaan liittyy ideologisia näkökohtia. Mitä globalismi on Stegerin mukaan?…

Read More