Avainsanat

,

Hallitus on antanut 19.1.2017 esityksen ampuma-aselain muuttamiseksi. Hallitusohjelman sivulla 27 hallituspuolueet ovat linjaneet hallituksen tavoitteeksi:  ”sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille
vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

Ampuma-aselain muutosesityksessä ensimmäinen varsinainen asiakohta ”ehdotuksen pääasiallisessa sisällössä” on: ”Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ase-elinkeinonharjoittajalle velvollisuus ilmoittaa maahantuomansa, siirtämänsä, hankkimansa, valmistamansa tai muuntamansa ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös ase-elinkeinonharjoittajalla säilytettävänä tai korjattavana olevia ampuma-aseita ja aseen osia sekä ase-elinkeinonharjoittajan patruunavarastoja. Yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisin asetietojärjestelmään korvaisi ase-elinkeinonharjoittajan tiedostonpitovelvoitteen.”

Eli kun tähän saakka aseseppä on kirjannut korjattavaksi tuodun Matti Meikäläisen haulikon omiin papereihinsa tai koneelleen, niin jatkossa hänen pitäisi ilmoittaa poliisille, että ”no nysse Matti Meikäläinen toi sen haulikkonsa lupanumeroltaan 9999/L88888/77 tänne korjatteille.” Ihan selvää normien purkamista ja yrittäjien hallinnollisen taakan keventämistä! Eikö?

On siinä lakiesityksessä sitten sähköistä luvanhakua, niin sanotusta pällitestistä luopuminen ja liikkeestä ostettujen pyssyjen näytillä käyttämisen pääsäntöisesti poistaminen, mutta sokerina pohjalla: ”Asekeräilijän oikeudesta pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma-aseista ja aseen osista hallussapitoluvan hakemisen sijasta luovuttaisiin.”

Normien purkua lisäämällä luvanhakuvelvotteita? On tämä Suomen kieli ihmeellinen ja moneen taipuva asiansa osaavan hallinnon käsissä.