Avainsanat

, ,

Poliittisessa keskustelussa on herätty yksinkertaiseen lainalaisuuteen: Työhön otettavan henkilön työn tuottavuuden on työnantajan arvion mukaan oltava korkeamman, kuin työn antamisesta todennäköisesti aiheutuvat kustannukset + tuottotavoite. Ja toisaalta työtekijälle työstä käteen jäävän palkan on oltava riittävän paljon suurempi, kuin mitä sosiaaliturva on.

Pienimmissäkin palkoissa on paksu kiila kuluja ja veroja työtekijälle työstä käteen jäävän palkan ja saman työn työnantajalle aiheuttamien kokonaiskustannusten välillä. Kaikista yksinkertaisin tapa korjata nykyistä tilannetta olisi määrätä suorat palkkojen sivukulut progresiivisesti kerättäviksi niin, että matalimmista palkoista sivukulut (ja myös verot) olisivat 0 %. Vastaavasti suurista tuloista sivukulut olisivat enemmän kuin nykyisin.

Yllä oleva ratkaisu parantaisi matalapalkkaisen työn tarjontaa huomattavasti, koska matalapalkkaisen työn tekijän tarvitsisi tuottaa vain oman käteen jäävän palkkansa (+ työn tuottotavoitteen ja palkallisen vapaiden palkan) verran. Toki tuottavuutta pitäisi sisämarkkinoille jäävien kuluttajahyödykkeiden osalta muodostua myös alv:n kattavasti.