Avainsanat

, , ,

…kuolemanuhka-asiana EU-maissa.

Monet pitävät terrorismia meille merkittävänä uhkana, ja että etenkin iskut Euroopassa vuoden 2015 osoittavat sen. Mutta onko näin?  Wikipedian Terrorism_in_the_European_Union -artikkeli listaa vuodelle 2015 kolme EU:ssa tapahtunutta terrori-iskua, joissa on ollut kuolonuhreja. Kuolonuhreja oli yhteensä 160, joista 10 oli iskujen tekijöitä, jotka ovat kuolleet iskuihin liittyen.

EU:n 28:n jäsenmaan yhteenlaskettu väkiluku vuonna 2012 on ollut n. 508.000.000. Samana vuonna liikenneonnettomuuksissa kuoli 6,28 henkilöä 100.000 asukasta kohti, eli noin 31.900 ihmistä. Jos oletetaan liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrän pysyneen jotakuinkin ennallaan, niin kolmessa vuoden 2015 terrori-iskussa EU-alueella kuoli siis noin 0,5 % siitä henkilömäärästä, mikä kuolee EU-alueen liikenneonnettomuuksissa vuosittain.

Eli jos liikenneturvallisuutta saataisiin parannettua 0,5 %, niin ihmishenkiä säästyisi vuosittain yhtä paljon, kuin mitä ihmisiä kuoli vuoden 2015 terrori-iskuissa.

Vuonna 2012 EU:ssa kuoli ”alcoholic abuse”en 2,9 henkilöä 100.000 kohti, eli noin 14.700 ihmistä. Tähän EU-tilastoluvun määrittämiseen liittyen on huomionarvoista, että Suomelle kyseinen tilasto antaa luvuksi 3,69 ”alcoholic abuse” -kuolemaa 100.000 asukasta kohden, joka tarkoittaa koko Suomen väestöä kohden ”vain” noin 200 kuolemaa, kun taas Tilastokeskus antaa vuoden 2012 osalta Suomessa kuolinsyylle ”Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys” noin 10-kertaisen lukeman: 1960.

Eli Eurostatin ”alcolic abuse” -kuolleisuus mittaa mitä ilmeisimmin jotain pientä osajoukkoa ”Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys” -kuolinsyyryhmästä. Mutta jos lasketaan vain Eurostatin ”alcolic abuse” -kuolleisuudenkin ja vuoden 2015 terrori-iskuissa kuolleiden välinen suhdeluku, niin terroiskuissa kuoli vain noin 1,1 % ”alcohol abuse”n vuosikuolleisuudesta.

Eli jos ”alcohol abuse”-kuolemia saataisiin vähennettyä 1,1 %, niin ihmishenkiä säästyisi vuosittain yhtä paljon, kuin mitä ihmisiä kuoli vuoden 2015 terrori-iskuissa. Mikäli ”alcohol abuse”en kuolemisen ja ”Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys” -kuolinsyyn suhdeluku Euroopassa toisiinsa nähden on samaa luokkaa kuin Suomessa, niin vain noin 0,1 % vähennyksen aikaansaaminen niihin kuolemiin säästäisi ihmishenkiä vuosittain yhtä paljon, kuin mitä ihmisiä kuoli vuoden 2015 terrori-iskuissa.

Loppujen lopuksi ihmisten kuolleisuus eri kuolinsyihin on joka tapauksessa noin 100 %, enkä ole missään tapauksessa esittämässä EU-tason kieltolakia tai yleistä 70 km/h kattonopeutta. Mutta mitään tolkkua ei ole myöskään panikoida tavallisia kansalaisia haittaavia säädösuudistuksia terrorismin torjunnan nimissä.