Avainsanat

, , ,

EU:sta pukkaa uutta direktiiviä tuliaseita koskien. Ville Ranta piirsi pilakuvan, jossa maahanmuuttokriitikko latkii Pariisin iskun uhrista valuvaa verta. Onneksi ne, jotka haluavat rajoittaa pyssyjen laillista omistamista, eivät niin toki tee. Heti iskujen jälkeen komissiolta tuli kuin apteekin hyllyltä esitys mm. sotilasaseilta näyttävien itselataavan kertatulen (ns. puoliautomaattiset) aseiden kieltämisestä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Pariisissa ei käytetty sellaisia aseita.

Suomen hallitus yrittää saada direktiiviin poikkeaman yllämainittuun direktiiviluonnoksen kohtaan maanpuoluksellisin perustein. Suurimmassa osassa Europpaahan kansalaisia on jo vierotettu aseista siirtymällä käyttämään palkka-armeijoita asevelvollisuusarmeijoiden sijasta.

Sotilasaseiden näköisiä kerta-automaatteja koskeva kielto on kuitenkin vain yksi direktiiviesityksen älyttömyyksistä. Toki maanpuolustusperusteinen poikkeama niille on parempi kuin ei mitään, mutta tärkeää olisi torjua myös muut direktiiviin sisältyvät hölmöydet.

Yksi keskeinen epäkohta direktiivissä on lupien määräaikaistaminen vain viisi vuotta voimassa oleviksi. Paitsi, että määräaikaistaminen on ristiriidassa perustuslain turvaaman omaisuudensuojan kanssa, se muodostaisi Suomeen uuden byrokratiatulvan. Suomen noin 1.600.000 laillisesti luvitetun aseen osalta direktiivin määräys tarkoittasi yli 300.000 aselupapäätöksen vuosittaista käsittelymärää.

Verrattuna nykyiseen noin 60.000 aseluvan vuotuiseen käsittelyyn viranomaisten työmäärä kasvaisi noin viisinkertaiseksi. Tämä olisi täysin päinvastaista normienpurkutalkoiden tavoitteisiin nähden. Suomeen ei kaivata enää yhtään lisää EU:n määräämää byrokratiaa, vaan jo olemassa olevaakin normiviidakkoa pitäisi siivota.