Avainsanat

,

Täällä Helsingissä Roihuvuoren moskeijan ulkoseinällä roikkui alkukesästä banderolli, jossa virheellisesti väitettiin Jeesuksen olleen muslimi. Ei muuten ollut. Hän oli juutalainen. ”Useimmat historian- ja raamatuntutkijat pitävät Jeesusta juutalaisena, Galileassa syntyneenä opettajana” toteaa Wikipedian artikkeli: Historiallinen Jeesus.

Wikipediankin antiin pitää toki suhtautua asianmukaisella kriittisyydellä, mutta Jeesuksen elämän ajakohta, sekä sen maantieteellinen, etninen ja sosiaalinen konteksti sopivat juutalaisuuteen. Missään tapauksessa ne eivät yhdistä islamiin, joka syntyi uskontona noin 600 vuotta myöhemmin. On kronologinen mahdottomuus, että Jeesus olisi ollut muslimi.

Uskonnollisessa mielessä voi toki väittää vaikka mitä. Matti Meikäläinen voi vaikka huomenna perustaa uuden uskonnon, ja väittää jo Tutankhamonin muinaisessa Egyptissä olleen tämän nyt ”löytämänsä” uskonnon edustaja. Tässä kontekstissa myös Roihuvuoren moskeijan banderolli mahtuu islamin uskonnonvapauden puitteissa nauttimaan sananvapauteen.

Objektiivinen kysymys Jeesuksen uskonnosta historiallisena seikkana on tietysti relevantti vain, jos lähtee tarkasteluun Jeesuksesta historiallisena henkilönä. Valtavirran maallinen historiantutkimus katsoo Jeesuksen olleen oikeasti eläneen henkilön, mutta jos joku ei tätä usko, niin näille tiedeskeptikoille Jeesuksen uskonnonkaan pohdinta ei tule tarpeelliseksi.

Kristinuskossa Jeesus ei rajaudu Välimeren itäpohjukassa parituhatta vuotta sitten eläneeksi juutalaismieheksi, vaan yhdeksi kulmaksi Jumalaa: Vapahtajaksi, syntien sovittajaksi hänet sellaiseksi uskoville. Tämä oli apostolien ja edelleen varhaisten kristittyjen vahva näkemys, josta syntyi kristinusko uskontona. Oikeasti vahva näiden varhaisten kristittyjen näkemys oli siinä mielessä, että kohtuullisen moni oli valmis mieluimin kuolemaan, kuin luopumaan uskostaan Jeesukseen omien syntiensä sovittajana. Vieläpä usein kuolemaan hyvin tuskallisesti.

Apostoleilla ja muilla varhaisilla kristityillä oli myös vahva käsitys siitä, että kuoleman rajan tuolle puolelle siirtyessä on parasta uskoa siihen, että Jeesus on ristinkuolemallaan sovittanut myös omat synnit. Eli heidän näkemyksensä mukaan oli huonompi juttu, ellei siihen uskonut. Tältä pohjalta ei ole myöskään merkityksetöntä, uskooko Jeesuksen olleen muslimi tai vain yksi ihminen historiassa vaiko häneen uskovien synnit sovittanut Jumalan poika.