Avainsanat

,

Sanoilla on merkitystä. Kannatatko vai vastustatko -mielipidekyselyssä lienee kaksinumeroinen ero prosenteissa toisiinsa nähden, jos kysyttävä asia on:

1. Kannatatko vai vastustatko tasa-arvoista avioliittolakia

2. Kannatatko vai vastustatko avioliittoinstituution ulottamista homosuhteisiin

Sukupuolinetraalin avioliittolain kannatus ja vastustus lienee jossain äskeisten kahden vaihtoehdon välillä.

Kysymys nro 1 mielletään kysymykseksi siitä, kannattaako tasa-arvoa ja kysymys nro 2 kysymykseksi siitä, kannattaako homosuhteita.

Jos kysymyksen nro 1 sanoja puretaan erillisesti tarkasteltavaksi pitää ratkaista mm. mitä avioliitto on ja mitä on tasa-arvoisen kannattaminen tai vastustaminen. Onko avioliitto sanana soveltuva kuvaamaan vain miehen ja naisen välistä virallistettua liittoa vai voiko samaa sanaa käyttää myös keskenään samaa sukupuolta olevien pariskuntien virallistetuista liitoista?

Entä tasa-arvo sitten? Tarkoittaako tasa-arvoisuuden kannattaminen muissa yhteyksissä sitä, että kannattaa lainsäädönnöllä taattuja samansuuruisia tuloja kaikille, ja että naisia ja miehiä kohdeltaisiin samalla lailla asevelvollisuuslaissa? Tai että äidin ja isän pitäisi olla aina lapsen syntymän jälkeisen puolen vuoden aikana yhtä pitkä aika työelämästä poissa ja lapsen kanssa kotona?

En kannata mitään edellisen kappaleen tasa-arvoasioita enkä myöskään tasa-arvoa perusteluna sanan ”avioliitto” merkityksen muuttamiselle. Sorry.